Kategori: Libris styrgrupp

Här berättar vi om Libris styrgrupp.

Agenda Libris styrgruppsmöte 4 september 2013

Kungliga biblioteket har ett nationellt samordningsuppdrag och för att säkerställa att man i dialog med biblioteken gör rätt prioriteringar har KB skapat en inflytandestruktur. Inflytandestrukturen består av nationella referensgruppen, styrgrupper och expertgrupper, http://www.kb.se/bibliotek/Inflytandestrukturen-2012-2014/ Styrgruppen för Libris nationella infrastruktur består av representanter från SUHF, SKL, specialbiblioteken och MTM. Gruppen träffas ca fyra gånger per år och ska diskutera frågor som Libris systemstrategier, systemstrukturer,… Read more →

Agenda Libris styrgruppsmöte 25 april

Kungliga biblioteket har ett nationellt samordningsuppdrag och för att säkerställa att man i dialog med biblioteken gör rätt prioriteringar har KB skapat en inflytandestruktur. Inflytandestrukturen består av nationella referensgruppen, styrgrupper och expertgrupper, http://www.kb.se/bibliotek/Inflytandestrukturen-2012-2014/ Styrgruppen för Libris nationella infrastruktur består av representanter från SUHF, SKL, specialbiblioteken och MTM och stöds av två sekreterare från Libris. Gruppen träffas ca fyra gånger per år… Read more →

Libris – Strategi och information efterlystes

Behovet av en tydlig strategi för Libris nationella system, och mer kommunikation och fortlöpande rapportering kring arbetet, det var två viktiga frågor som diskuterades när den nya styrgruppen för Libris nationella system hade sitt första möte i Stockholm den 28 mars. Önskemål från flera håll Behovet har på senare tid uppmärksammats från flera håll. Dels från den nya styrgruppen, men… Read more →