Kategori: Gästbloggare

Här finns inlägg skrivna av våra gästbloggare.

LIBRIS som Lokal Opac – Användarspåret

Ulrika Fröberg, Göteborgs UB, gästbloggar om LIBRIS som lokal OPAC – användarspåret Slutanvändargruppens har undersökt olika användares sökbehov, hur de beter sig i en sökprocess och hur de får tag på olika typer av material. Syftet var att identifiera nytta och behov med LIBRIS som lokal OPAC utifrån ett användarperspektiv. För att undersöka slutanvändarnas sökbeteenden har vi använt en kombination… Read more →

Projektet LIBRIS som lokal OPAC

Gästbloggare Angelica Schneidler-Larsson (projektsamordnare) skriver om projektet LIBRIS som lokal OPAC. Projektet – med arbetsnamnet L-OPAC – påbörjades i september förra året och är nu inne i analysskedet. I slutet av april ska slutrapporten vara klar och skickas in till Expertgruppen för LIBRIS nationella system. L-OPAC går ut på att kartlägga intresse, behov och problem hos användarna med att använda… Read more →