Kategori: Gästbloggare

Här finns inlägg skrivna av våra gästbloggare.

Litteraturbanken i Libris

Gästbloggare: Litteraturbanken Eftersom många bibliotek har uttryckt önskemål om att löpande ta över Litteraturbankens poster till sina lokala system kommer KB/Libris måndagen den 12 juni att göra en maskinell totaluppdatering av samtliga Litteraturbankens poster. För att detta skall kunna ske måste biblioteken vid ”urval – beståndsposter” i batchprofilen ange: sigel: LITT Om detta görs före den planerade totaluppdateringen 12 juni får… Read more →

Gästbloggare: DAG om Jan-Öjvind Swahns samling

Katalogiseringen av biblioteket vid Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG) börjar nu nå sitt mål. När arbetet precis inletts ifjol skrev jag om några rariteter ur arkivets samling här på Librisbloggen. Sedan dess har drygt 11 000 titlar lagts in i Libris. Förutom att DAG:s personal fått ett bättre organiserat bibliotek har också fler och fler studenter och utomstående… Read more →

Unika samlingar möts i LIBRIS

Två intressanta bibliotek har blivit medlemmar i LIBRIS. Det ena är Torups slottsbibliotek som hör till Malmö kommun, det andra är Jan Myrdals bibliotek som drivs av Jan Myrdalssällskapet i Varberg. Trots att det är två helt olika bibliotek finns det ändå gemensamma beröringspunkter. Deras bokbestånd består till stor del av utländsk litteratur med tydlig profil i ämnen som berör… Read more →

Gästbloggare: Biblioteket vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg

I februari i år började biblioteket vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG) att katalogiseras i Libris. DAG är en del av den statliga myndigheten Institutet för språk och folkminnen, som också har flera andra bibliotek i landet, bl.a. ett på Arkivcentrum i Uppsala och ett kommande på Arkivcentrum Syd i Lund. Som namnet på arkivet antyder återfinns de flesta av bibliotekets… Read more →

Gästbloggare: Referensbiblioteket på väg in i Libris

Referensbiblioteket är en samling med databaser, faktabanker och andra källor av referenskaraktär, som är utvalda, granskade och beskrivna av bibliotekarier. Resurserna är fritt tillgängliga och många har en myndighet, organisation eller institution som upphovsman. Referensbiblioteket utvecklades och drevs av Informations- och lånecentralerna i syfte att skapa en virtuell motsvarighet till folk- och gymnasiebibliotekens fysiska referenssamlingar, ett urval avsett att utgöra… Read more →

Gästbloggare: Sveriges depåbibliotek och lånecentral

Sveriges depåbibliotek och lånecentral är ett av Kungl. bibliotekets partnerbibliotek. Våra ordinarie uppgifter med depåfunktion, fjärrlån och kompletterande medieförsörjning har nu utökats med ett nytt uppdrag: att främja folkbibliotekens inträde i Libriskollektivet. Att bli ett Librisbibliotek är en stor omställning. Flera aktörer är inblandade när postflöden från Libris och medieleverantörer ska synkroniseras med det egna systemet. En viss katalogiseringskunskap kommer… Read more →

Stifts- och landsbiblioteket i Skaras äldre handskriftssamling i Libris

Gästbloggare: Helena Backman, bibliotekarie, Stifts- och landsbiblioteket i Skara, Forskaravdelningen Sedan 2010 finns knappt hälften av Skara stifts- och landsbiblioteks äldre handskrifter – de vid sidan av personarkiven – inlagda i Libris. Dessa skrifter var tidigare endast i enstaka fall katalogiserade, registrerade eller omnämnda i olika kataloger och andra källor. En samlad bild av innehållet saknades. Att posterna blev synliga… Read more →

Libris på värmlandsbiblioteken

Gästbloggare: Ingalill Walander Olsson, Projektsamordnare, Länsbiblioteket i Värmland Under tiden 3 november 2010 t o m 30 juni 2011 pågår “Libris på värmlandsbiblioteken: en förstudie” där Librabiblioteken i Värmland är initiativtagare. Arbetet utförs vid biblioteken i Degerfors, Karlskoga, Storfors, Hagfors, Kristinehamn och Sunne i samverkan med Länsbiblioteket i Värmland och Länsbiblioteket i Örebro och Västmanland . Målet är att biblioteken… Read more →