Författare: Tuija Drake

SwePub: Ett svenskt auktoritetsregister över publiceringskanaler?

De flesta svenska lärosäten är bekanta med och använder “den norska listan” i sina interna bibliometriska analyser. Hittills har det inte funnits en svensk motsvarighet till ett auktoritetsregister över publiceringskanaler. Men det är på väg att förändras. För att underlätta bedömningen av vilka publiceringskanaler som är vetenskapligt granskade och därmed kan medräknas vid analyser finns det behov av ett auktoriserat… Read more →

Kom igång med SwePub Analys i praktiken!

Projektgruppen för Vidareutveckling av SwePub ordnade en workshop i samband med Libris inspirationsdagarna den 11 november. Rubriken för workshopen var Kom igång med SwePub Analys i praktiken! Dagen riktade sig till dem som arbetar med publikationsdatabaser och datakvalitetsfrågor i praktiken. Fokus för dagen var ett byte av erfarenheter mellan lärosätena och SwePub-projektet kring vilka sätt SwePub Analys påverkar arbetet. Alla… Read more →

Verktyg att hantera dubbletter inom SwePub Analys

Dubbletter är något som alla system i alla år har fått hantera. I SwePub finns det dubbletter från olika lärosäten, som en naturlig följd av att alla lägger in publikationer som deras forskare har medverkat i, men även lärosätenas lokala dubbletter. Inom projektet Vidaretuveckling av SwePub har vi tagit fram ett verktyg, Adjudication tool, för att stödja bedömning av dubbletter.… Read more →

Behov av utökade resurser för kvalitetssäkring av forskningsoutput

Under sommaren gick Projekt Vidareutveckling av SwePub ut med en enkät för att få underlag till hur resursbehovet ser ut på lärosätena Inför kvalitetssäkring av SwePub Analys.  Svarfrekvensen var utmärkt. Det kom in 31 svar varav 30 var från lärosäten och myndigheter som lämnar in data till SwePub. Av de här 30 är 27 lärosäten aktuella för Vetenskapsrådets lista över… Read more →