Författare: Tuija Drake

Swepub användardag 2019, en sammanfattning

Den 31 januari anordnades den första Swepub användardag 2019 på Kungliga biblioteket. Som en rolig detalj visade det sig att även Dagens nyheter hade uppmärksammat Swepub och Libris i sitt korsord (se Librisblogginlägget från 2019-02-06). Hörsalen i Kungliga biblioteket var fullsatt vilket visar hur efterlängtad en sådan mötesplats har varit för dem som arbetar med olika aspekter inom forskningsinformation. Moderator… Read more →

Swepubs format och praxis ute på remiss

Under det gångna året har revidering av de nationella riktlinjerna, outputtyperna och Swepub MODS-formatet varit under arbete. Swepubs referensgrupp har varit till hjälp i revideringen av utkasten som har omarbetats utifrån referensgruppens synpunkter. Den 18 februari har de organisationer som levererar data och/eller är intressenter till Swepub fått remissutkast till format och praxis utskickade till sina funktionsadresser eller angivna kontaktpersoner.… Read more →

Påminnelse: Swepub användardag 2019

Glöm inte att anmäla dig till den första Swepub användardagen som bjuder upp till erfarenhetsbyte och inspiration kring forskningsinformation!  Sista datum för anmälan är den 18 januari men det är endast fåtal platser kvar. Swepub användardag är ett tillfälle för både dem som arbetar med forskningsinformation och för intressenter till Swepub att träffas, inkluderande administratörer, bibliotekarier, data-analytiker, finansiärer, systemutvecklare och… Read more →

Datastatus vid leveranserna till Swepub – Sammanställning av enkätsvar

I oktober 2018 skickade Kungliga biblioteket en enkät till de organisationer som levererar data till Swepub. Syftet med enkäten var att kartlägga organisationernas egna uppfattningar om datastatus i förhållande till arbetet med kvalitetssäkringen av publikationsdata i de lokala publikationsdatabaserna samt dataleveranserna till Swepub. Av de 45 organisationer som levererar data till Swepub svarade 33 (ca 75%). Enkätsvaren kommer att användas inom vidareutveckling… Read more →

Swepub användardag 2019

Välkommen till den första Swepub användardag som bjuder upp till erfarenhetsbyte och inspiration kring forskningsinformation! Användardagen vänder sig till alla som arbetar med frågor som rör hantering av (meta)data för forskningsinformation vid universitet och högskolor samt myndigheter. Datum: Torsdag den 31 januari Tid: 9:30-16:00 Plats: Hörsalen vid Kungliga biblioteket, Humlegården, Stockholm Avgift: 650 kr (exkl. moms) Dagens key note-speaker är… Read more →

Förväntans tid i Swepub

Oktober har tillfört både toppar och dalar i Swepub-arbetet. Till topparna ingår Swepub utvecklingsrådets avsiktsförklaring om det fortsatta arbetet med datakvaliteten i Swepub. Syftet med avsiktsförklaringen är att informera lärosätena om åtgärderna som bör åtas för att höja datakvaliteten och därmed möjliggöra analyser utifrån dataunderlag från Swepub. Läs mer på ett tidigare inlägg. Nu väntar arbetet med framtagning av en långsiktig… Read more →

Save the date: Swepub användardag den 31 januari 2019

Den 31 januari 2019 kommer den allra första Swepub användardag att anordnas.   Datum: 2019-01-31 Tid: 10-16, registrering med fika börjar 9:30 Plats: Hörsalen, Kungliga biblioteket, Humlegården, Stockholm Målgrupp: bibliometriker/utredare, registrerare/granskare av data i de lokala publikationsdatabaserna och systemutvecklare vid universitet och högskolor, forskande myndigheter samt finansiärer Syfte: lära känna Swepub och dess användare, träffa och inspirera varandra genom att… Read more →

Avsiktsförklaring från Swepub utvecklingsråd

Swepub utvecklingsråd har publicerat och skickat ut en avsiktsförklaring till bibliotekscheferna och rektorerna vid universitet och högskolor om det fortsatta arbetet med datakvalitet i Swepub. Med anledning av de föreslagna scenarierna utifrån SUHF-projektets slutrapport Nyttan finns i användandet! Projektrapport Swepub : datakvalitet ur ett lärosätesperspektiv har Swepub utvecklingsrådet tagit ställning till att arbetet med datakvalitet i Swepub bör utgå från… Read more →