Författare: Martin

Utveckling inför öppen ridå

Öppenhet har alltid varit ett ledord för Libris utveckling, oavsett om det gällt tillgång till data eller öppna API:er. Detta eftersom vi vet att ju fler individer som kan använda vårt data, desto fler idéer och desto mer nytta kommer att genereras. För att öka transparensen än mer öppnar vi idag upp de repositories vi på Libris använder för utveckling… Read more →

Angående söndagens inställda driftstopp av LIBRIS

Under söndagen var ett driftstopp till följd av ett större underhållsarbete i KB:s datorhall inplanerat. På grund av en miss i vår interna kommunikation gick information om detta inte ut i god tid. Eftersom flera parter var inblandade var vi inte säkra på att arbetet kunde senareläggas, och hellre än att riskera ett oannonserat driftstopp valde vi därför att gå… Read more →