Författare: Martin

Utveckling inför öppen ridå

Öppenhet har alltid varit ett ledord för Libris utveckling, oavsett om det gällt tillgång till data eller öppna API:er. Detta eftersom vi vet att ju fler individer som kan använda vårt data, desto fler idéer och desto mer nytta kommer att genereras. För att öka transparensen än mer öppnar vi idag upp de repositories vi på Libris använder för utveckling… Read more →