Författare: Marja Haapalainen

Användarnas behov i fokus för KB:s e-boksprojekt

Regeringen gav i juni Kungl. biblioteket, KB, i uppdrag att tillgängliggöra e-böcker via den nationella katalogen LIBRIS. Beslutet innebar en fortsättning på KB:s tidigare uppdrag att inleda en försöksverksamhet vilken slutrapporterades till Kulturdepartementet i februari. – Vi kommer att utgå från läsarnas och bibliotekens behov i vårt utvecklingsarbete, säger Marja Haapalainen, projektledare för e-boksprojektet. Jag ser fram emot att göra… Read more →

Lägesrapport: SwePub – en nationell tjänst för analys och bibliometri

Projekt vidareutveckling av SwePub publicerar en lägesrapport inför att projektets första fas avslutas i juni. Rapporten beskriver vilka bibliometriska analyser som SwePub stödjer i nuläget och tar upp möjligheter och utmaningar med att använda SwePub på ett nationellt plan. Några aptitretare: 50 % av databasen går nu att använda för bibliometriska ändamål innehållet i SwePub har större täckning av svensk forskning… Read more →

“SwePub för analys och bibliometri” – en betaversion

Projekt vidareutveckling av SwePub lanserar en betaversion av den nya tjänsten “SwePub för analys och bibliometri”.   Under några intensiva veckor har projektteamet, förstärkt av vår “inhouse Kai”, tillsammans med konsulter (UX och gränssnittsutvecklare) gjort en fenomenal insats! Ovanpå det nya datalagret finns nu ett gränssnitt som är tänkt att stödja bibliometriker och bibliotekarier i deras arbetsuppgifter. I tjänsten kan de… Read more →

Utvecklare sökes!

Projekt vidareutveckling av SwePub planerar för en fortsättning till hösten och söker därför en utvecklare. Arbetet är främst inriktat på den tekniska utvecklingen inom projektet men du kommer att delta i hela processen från kravfångst, analys, interaktions- och systemdesign, tester till driftssättning. Läs mer om hur vi arbetar: Vårt arbetssätt. Välkommen med din ansökan! Read more →

Camilla och Eva – nya i SwePub-projektet

Ambitionen i SwePub-projektet är att involvera och arbeta nära lärosätena. Därför är det roligt att nu få presentera Camilla och Eva som kommer in med sin erfarenheter och kunskaper. Camilla Smith som närmast kommer från Stockholms universitet, kommer att arbeta med många områden, bland annat register för publiceringskanaler och förvaltningsmodell. Eva Sejmyr arbetar på Linköpings universitet och kommer ägna halva sin tid åt… Read more →

SwePub Analys och underlag till bibliometriska analyser – två exempel i lägesrapporten

Nu när projektet har kommit halvvägs gör vi en första samlad avstämning av systemet SwePub Analys för att se hur det kan fungera som dataunderlag för bibliometriska analyser i praktiken. Vi gör det i en lägesrapport utifrån frågeställningen:  Hur publiceras svensk forskning inom ’statsvetenskap/juridik’ och ’biologi’? Vi gör denna mätning på nationell nivå mot de kriterier vi har tagit fram inom… Read more →

SwePub: Scenariometod för insamling av behov och lösningsförslag

Inom projekt vidareutveckling av SwePub har vi haft ett antal scenarioworkshopar tillsammans med bibliometriker och analytiker. Deltagarna var: Camilla Hertil-Lindelöw, Södertörns högskola, Leif Eriksson,Uppsala universitet, Gabor Schubert, Stockholms universitet, Johan Toll, Linköpings universitet och Staffan Karlsson, Vetenskapsrådet. Workshopledare var Eva Sejmyr, Linköpings universitet. Stort tack till er! Målsättningen för dessa workshops var att öka projektgruppens kunskap om vilka behov denna målgrupp… Read more →