Författare: Maia Dexander

Overlay Bibliographic Records och ändringsmeddelanden CXZ, v. 15

Overlay Bibliographic Records I Voyager kan katalogisatörer manuellt slå samman bibliografiska dubblettposter med funktionen Overlay Bibliographic Records. Funktionen är användbar när det fanns två likvärdiga bibliografiska dubblettposter i Libris, men även när man ville ersätta en preliminär/rudimentär bibliografisk post med innehållet i en fullständig post. Dubbletter skapas exempelvis när inkommande poster använder ett ISBN på ett felaktigt sätt. Detta kan… Read more →

Materialtyper och stöd i startversionen, v. 14

Startversionen av nya Libris och XL har stöd för manuell katalogisering av enkla monografier och tidskrifter. XL har ambitionen att skapa stöd i följande former: Gränssnittet har utarbetade arbetsflöden för prioriterade materialtyper. Gränssnittet har mallar för prioriterade materialtyper. Det finns en hjälpsektion i gränssnittet, samt ”kontextuell hjälp”. Med det menas de frågetecken i redigeringsvyn som ger information om formatet när man… Read more →

Webbmöte – Inbjudan chefsmöte inför övergång till nya Libris och XL

Som tidigare meddelats bjuder KB in verksamhetscheferna för Librisbiblioteken att få information om vad skiftet till nya Libris och XL innebär, och hur det kan komma att påverka verksamheten vid övergången. Vi kommer att informera om tidsplan, roadmap för fortsatt utveckling, vad som ingår i startversionen samt visa vilket material som stöd för arbete i nya Libris, som finns framtaget… Read more →

Bibliografisk service via tredje part

Ett Librisregistrerande bibliotek kan anlita en extern aktör för katalogisering. Det har alltid varit möjligt för deltagande Librisbibliotek att göra så, men hittills har det inte gjorts i någon större skala. BTJ har tagit steget att erbjuda sina kunder katalogisering direkt i Libris. Det här sker via tjänsten Bibliografisk service och innebär att BTJ katalogiserar direkt i Libris. Erbjudandet leder… Read more →

Påminnelse: Inbjudan chefsmöte inför övergång till nya Libris och XL

Som tidigare meddelats bjuder KB in verksamhetscheferna för Librisbiblioteken att få information om vad skiftet till nya Libris och XL innebär, och hur det kan komma att påverka verksamheten vid övergången. Vi kommer att informera om tidsplan, roadmap för fortsatt utveckling, vad som ingår i startversionen samt visa vilket material som stöd för arbete i nya Libris, som finns framtaget… Read more →

Data från Voyager, till XL och sedan till MARC igen, v. 12

Data från Voyager, till XL och sedan till MARC igen Konverteringen från MARC till länkade data är en stor del av arbetet med nya Libris. Att XL lagrar data i  länkade data gör att det är möjligt för information att återfinnas av exempelvis stora sökmotorer – biblioteksdata kan användas utanför bibliotekssystemen. Länkade data kan koppla ihop bibliotekens information, i det… Read more →

Libris lanseras i juni och testas från maj

Nu har Libris styrgrupp i samråd med Libris utvecklingsråd fastställt en ny övergripande tidplan för startversionen. Projektet har omorganiserats och har en ny intern styrgrupp, en referensgrupp med tillhörande arbetsgrupper, samt interna expertgrupper som tillsammans arbetat med att verifiera startversionen.

Vecka 18, första veckan i maj, kommer startversionen att läggas ut till Librisbiblioteken [OBS! Framflyttat till v. 19]. Syftet är att ni på biblioteken ska kunna prova på och samtidigt lära er Libris startversion. Vecka 23, nationaldagsveckan, stängs sedan Libris för katalogisering. Libris webbsök fungerar däremot som vanligt. KB genomför produktionssättning under fem dagar i samband med helgdagen 6 juni.

Efter det här tas nya Libris och XL startversion i bruk. Importer och exporter startas upp och användarna börjar katalogisera i det systemet. En utökad support finns på plats fram till början av juli. I nödfall kan här behöva göras en release med felrättningar.

Den övergripande planeringen framåt, den så kallade roadmapen, presenteras närmare i nedanstående powerPoint-presentation.

 

Libris och direktivet för webbtillgänglighet

I september blir Webbtillgänglighetsdirektivet verklighet. Direktivet träder i kraft inte bara i Sverige, utan i hela EU. Regeringen har tillsatt en utredning som har utrett hur direktivet ska införas i svensk rätt. Något lagförslag har ännu inte lagts fram för riksdagen. I korthet kan sägas att direktivet innebär att alla webbplatser ska uppfylla kraven för tillgänglighet. Alla individer, oavsett eventuell… Read more →

Veckans rapport, v. 11

Utvecklingen av nya Libris och XL handlar dels om gränssnittet för det nya katalogiseringsverktyget, men även om att hantera de stora, automatiska flöden av poster som läses in till Libris. Data kommer in via ett antal externa källor, exempelvis e-plikt, lokala länkservers, Libris förvärvsrutin (bland annat förhandsposter från BokInfo, MTM, med flera). Via Libris importrutin konverteras data till JSON-LD, länkade… Read more →

Veckans rapport, v. 10

  Nya Libris lagrar information som länkade data. Det här betyder att vid konvertering delas informationen från en MARC21-post upp i mindre delar i form av RDF-dokument. Datat får samtidigt ett unikt ID tilldelat sig i form av en HTTP-URI. Detta är en förutsättning för att informationspunkter ska gå att länka till varandra, istället för att upprepa dem på nytt.… Read more →