Författare: Maia Dexander

BIBSAM + KB+ = sant!

KB har fattat beslut om att ingå samarbete med Jisc Collections kring systemet Knowledge Base+ (KB+). Samarbetet innebär dels att vi deltar i ett internationellt samarbete där vi bland annat kommer att bidra till utvecklingen av systemets konsortiefunktionalitet, dels att KBs licenshandläggare kommer att hålla BIBSAM-avtalen aktuella och uppdaterade i KB+. Läs mer på bloggen för bibliotekssamverkan eller på KB+ blogg. Read more →

BIBSAM + KB+ = sant?

Vi närmar oss slutfasen av migreringen från SFX och det gamla kommer att ersättas av något nytt, men vi vet än så länge inte riktigt hur och när. Från och med 2014 upphör Kungliga biblioteket med att tillhandahålla den nationella länkservern SFX. Hos biblioteken är arbetet med att ordna egen länkserver redan i full gång och det är spännande att… Read more →