Författare: Maia Dexander

I höst är det dags för en användardag!

Efter flera års utvecklingsarbete kommer Libris snart gå över till ett system baserat på länkad data. Inledningsvis är det främst katalogiseringen som påverkas och just nu pågår interna och externa tester av gränssnittet, något som vi skrivit om tidigare i bloggposten Libris XL – Tid för test. Som vi tidigare informerat om har Kungliga biblioteket valt att basera sin modell… Read more →

Ramavtal för CKB med länkserver och fria resurser

Ramavtal för CKB med länkserver Våren 2017 går ramavtalet för CKB med länkserver ut. Avtalet från 2012 och tecknades för två (2) år med chans till förlängning om ett plus ett (1+1) år. Kungliga biblioteket tillfrågade i maj 2016 de bibliotek som tidigare visat intresse för ett av Kungliga biblioteket (KB) upphandlat ramavtal. Det framkom då att behoven inte längre är… Read more →

Kreativt kaos blir till strukturerad urspårning

Inackorderade i källaren på Kungl. biblioteket i Humlegården sitter vi, det tvärfunktionella teamet för Cherry, bestående av formgivare, systemutvecklare, UX:are, projektledare och innehållskunniga.

Under våren har vi arbetat med att förbereda arbetet. Vi har satt upp en arkitektur för att enkelt lägga till och ta bort innehåll från tex bloggar och Smakprov.se. Nu under fokusveckan var det dags att foga samman alla bitar och ta fram en prototyp för användningstest, allt för att få lärdomar om hur lustläsare beter sig. Hypotesen vi arbetar kring är:

”Vi tror att lustläsaren blir inspirerad och hittar nästa bok att läsa genom att se omslagsbilder, skumma relevanta recensioner, få smakprov och hitta liknande titlar genom att få tips om inspirerande termer och titlar”

insp

Uppstarten bestod av en gemensam designstudio där vi tillsammans skissade på olika lösningar lämpliga för det experiment som vi gett oss i kast med. Den gav utlopp för teamets tankar och idéer, men framför allt fångade vi upp de bidrag som kommit in via LIBRIS idéforum. Här har intresserade under våren kunnat bidra med tankar i form av skisser på hur Cherry ska kunna inspirera lustläsaren till att hitta nästa bok. Läs mer om eventet “Designtimmen” som gick av stapeln den 15 april. Vi fick in ett antal idéer som baserades på att kunna orientera sig vidare från ett ord till ett annat, en sorts associationslek baserat på ord, titel eller författare. Det tog vi fasta på och började laborera kring. Med hjälp av textanalys baserat på recensioner från bloggar och Smakprov.se skapade vi en ström av ord som användaren kunde välja, rikta, styra. Det hela blev ett långt flöde där man hela tiden möttes av nytt resultat. Ett slags urspårning.

Lärdomar från användningstesterna
Vi har velat ta reda på vad som får en användare att vilja läsa av lust och vad som inte är lika lockande. De lärdomar vi kunde dra var att lustläsare vill läsa det som de källor de litar på har tipsat om, inte vad ”andra” läser just nu. Vi kunde också avläsa att lustläsaren är intresserad av recensioner som beskriver en känsla, inte ”baksidestexter” om själva boken. De vill få en känsla av språket samt läsa recensioner med personliga åsikter. En av testpersonerna konkretiserade det här genom att förklara det med att han ansåg att alla böcker egentligen handlar om samma sak; kärlek, svek och sorg. Det är alltså rösten som berättar historien som är det det intressanta, inte handlingen i sig. En annan sak som handlar mer om bibliotekens varumärke är att vi behöver särskilja oss från bokhandelns listor om nyutgivet och nischa oss mot att tipsa om böcker från alla tider. Det är det som gör oss unika. Under intervjuerna fick vi också input på LIBRIS söktjänst. LIBRIS står för struktur och tydlighet och är kopplat till en uppgiftsdriven person, medan Cherry snarare handlar om en strukturerad urspårning. Nedan ser ni delar av prototypen som användningstestades.

feed  post

Vad händer sen
Nu tar vi med oss insikterna och fortsätter arbetet kring att få tag i fler bloggrecensioner, förfina sökning utifrån betydelsebärande ord som tex olika känslor, egen kontext och att linjera arkitekturen med XL. När vi kör igång igen kommer vi börja kring en hypotes som har itererats och landat i:

”Vi tror att lustläsaren blir inspirerad genom att själv välja utifrån egen kontext, skumma tillförlitliga recensioner och även hitta oväntade titlar genom att spåra ur.”

Genom att kombinera recensioner, relaterade ord, smakprov och erbjuda en möjlighet att fritt ta sig vidare i ett associationsflöde hoppas vi att vi skapat Cherry, uppstarten till nya LIBRIS sök.


      

 

Cherry – en minimal del av nya LIBRIS sök

Nu har vi kommit till det ögonblick som många väntat på, som en del har varit kritiska till och som har utretts åtskilliga vändor. Den här gången tar vi ett annat grepp. Vi börjar med att göra istället för att utreda. Vi börjar med en MVP, en hypotes, ett litet experiment. Det vi pratar om är ersättaren för LIBRIS “webbsök”.… Read more →

Slutredovisning av e-boksuppdraget

Den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS kan fungera som lagringsplats för e-böcker och på sikt vara en nationell e-bokstjänst. Det visar den försöksverksamhet som Kungl. biblioteket nyligen avslutat och slutrapporterat till regeringen. Under projekttiden har en prototyp av en e-bokstjänst arbetats fram med ett helt flöde av e-böcker från distributörer som når biblioteken via LIBRIS. Prototypen har innehållit cirka 400 e-böcker och… Read more →

Tillgång till WorldCat som källa för import av utländska katalogposter from 1 september 2014

Kungl. biblioteket (KB) har ingått avtal med OCLC om tillgång till OCLC:s bibliotekskatalog WorldCat. Från om med 2 september 2014 har alla LIBRIS-registrerande bibliotek tillgång till WorldCat som källa för import av utländska katalogposter. Posterna innebär en kostnad för KB och vi kommer därför att fortsätta utveckla Metaproxy, samsökningstjänsten i LIBRIS katalogiseringsverktyg från vilken man kan hämta bibliografiska poster utan… Read more →

BIBSAM + KB+ = sant!

KB har fattat beslut om att ingå samarbete med Jisc Collections kring systemet Knowledge Base+ (KB+). Samarbetet innebär dels att vi deltar i ett internationellt samarbete där vi bland annat kommer att bidra till utvecklingen av systemets konsortiefunktionalitet, dels att KBs licenshandläggare kommer att hålla BIBSAM-avtalen aktuella och uppdaterade i KB+. Läs mer på bloggen för bibliotekssamverkan eller på KB+ blogg. Read more →