Författare: Maia Dexander

Länkserverimport till Libris

I slutet av november aktiverades länkserverflödet efter att ha varit avstängt sedan övergången till nya Libris i juni 2018. Den huvudsakliga anledningen till att nya Libris inte har hanterat import av e-resurser från bibliotekens länkservers sedan driftsättning var matchningsrutinens komplexitet. En bristfällig importrutin ökar riskerna för dubblering av metadata i Libris, och i förlängningen även i de lokala systemen. Arbetet… Read more →

Film från Libris användardag 2018

Den 5 december anordnades Libris användardag 2018 på Kungsholmen i Stockholm. Dagen filmades och finns nu tillgänglig på KB:s Youtube-kanal, i spellistan Libris användardag 2018. För er som inte kunde delta den här gången hoppas vi istället få träffa er 2019. Med det tar vi i projektet julledigt och önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År! Read more →

Förhandsinformation, Libris 1.5

Under hösten har nya versioner av Libris lagts ut var fjärde vecka. Avsikten är att även under våren 2019 släppa funktioner med samma tidsintervall. Juluppehåll och ändringsstopp gör att nästa version blir aningen förskjutet och dröjer till vecka 4, 23-24 januari 2019. Ett par av de aktiviteter som planeras till kommande release är: Utveckling av sök och träfflistor i Libris… Read more →

Libris exportprogram

Den 4 december gör Libris ändringar i exportprogrammet. Tidigare har programmet körts lokalt på biblioteken för att kontinuerligt hämta uppdateringar till er lokala katalog. Förändringen gör är att det mesta av programmets logik flyttar in till Libris servrar och istället blir tillgänglig för bibliotek i form av ett anrop. Anropet görs med en exportprofil och önskat uppdateringsintervall, precis som exportprogrammet… Read more →

Libris katalogisering, version 1.4

Onsdag till torsdag 28-29 november produktionssattes Libris katalogisering, version 1.4. Katalogiseringsgränssnittet Ett antal insatser har gjorts för att effektivisera arbetsflödet. Bland annat erbjuds användare ett nytt menyalternativ, Kopiera till urklipp, vilket gör att det går att kopiera uppgifter och klistra in dem i andra poster. Fler effektiviseringsåtgärder finns att läsa i Versionsinformationen. Mallar för manuell katalogisering Version 1.4 innehåller ett… Read more →

Libris roadmap

Under hösten arbetar projektet för nya Libris med stegvisa förbättringar. Ny funktionalitet produktionssätts var fjärde vecka och samtliga releaser sker i så stor utsträckning som möjligt utanför kontorstid.   Libris roadmap listar i stora drag de utvecklingsinsatser som är planerade till och med sommaren 2019. Read more →