Författare: Hilda Androls

Prenumerera på e-postlistan Libris för folkbiblioteken

Nu lanserar vi e-postlistan Libris för folkbiblioteken, Libfolk. Listan är till för alla som vill diskutera, informera eller utbyta erfarenheter om Libris för folkbiblioteken. Listan kan till exempel användas som ett komplement till kontakterna med Libris när man ska gå med i Librissamarbetet. Ibland finns svaret på frågan hos andra bibliotek som redan är med i samarbetet. Frågor som kan… Read more →

Delrapport från Arbetsgruppen för folkbibliotekens medlemskap i Libris

Vad Libris innebär för folkbiblioteken! Att vara Librisregistrerande bibliotek innebär att biblioteken är delaktiga i processen att förbättra nuvarande tjänster och rutiner och finna lösningar på behov som uppstår. Arbetsgruppen för folkbibliotekens medlemskap i Libris har som uppdrag att titta närmare på de förutsättningar och behov som folkbiblioteken har för att gå med i Libris. Gruppen är tillsatt av Styrgruppen… Read more →

Under 2013 pågår projektet ”Inköp med Librisposter” på 12 bibliotek i Värmland

Selmabiblioteken vill undersöka vilka konsekvenser det får för ett relativt stort BOOK-IT-system att använda den nationella databasen Libris för att hämta katalogposter. Syftet med projektet är att de tolv BOOK-IT-biblioteken som har ett gemensamt biblioteksdatasystem ska använda den nationella databasen Libris, och att det ska inspirera andra folkbibliotek, så att Libris får ett bestånd av katalogposter, som motsvarar folkbibliotekens intresse.… Read more →

Delrapport från Arbetsgruppen för folkbibliotekens medlemskap i Libris

Delrapport maj 2013 – Sammanfattning Arbetsgruppen har som uppdrag att titta närmare på de förutsättningar och behov som folkbiblioteken har för att gå med i Libris.  Gruppen är tillsatt av Styrgruppen för Libris nationella bibliotekssystem och Expertgruppen för metadata. Här presenteras en sammanfattning av arbetsgruppens delrapport som publiceras senare i maj. 130514 Sammanfattning av delrapport Read more →

Libris för folkbiblioteken – mot en Nationell katalog

Nationell katalog innebär en katalog med beskrivningar och beståndsinformation av samtliga resurser i alla svenska bibliotek och sökbar för alla. För att åstadkomma en Nationell katalog välkomnar KB alla folkbibliotek att delta i Librissamarbetet. Folkbibliotekens medlemskap i Libris ska bygga på samma samverkan som forskningsbiblioteken har deltagit i under 40 år. KB agerar som samlingspunkt, driver på utveckling samt utvecklar… Read more →

Nya bibliotek i Libris 2012

Under 2012 har vi fortsatt vårt arbete med att kartlägga behov och knyta nödvändiga kontakter för att förbättra Libris modeller för postförsörjning så att dessa blir bättre anpassade för alla svenska bibliotek. Librisavdelningen har anställt mig, Hilda Androls, som projektledare för att särskilt arbeta med frågan om folkbibliotekens medlemskap i Librissamarbetet. Syftet är att underlätta för folkbiblioteken att synliggöra sina samlingar… Read more →

Data från Öppna bibliotek införlivas i en framtida nationell katalog

Data från Öppna bibliotek införlivas i en framtida nationell katalog. Kungliga biblioteket avslutar sitt arbete med att överta tjänsten Öppna bibliotek. Projektet Öppna bibliotek utvecklades 2009/2010 av Stockholms stadsbibliotek och Regionbibliotek Stockholm med stöd från Kulturrådet. 2010 fick Kungliga biblioteket frågan att ta över tjänsten och har sedan dess arbetat på en lösning. Den ursprungliga tanken vara att i första… Read more →

Förstudie som kan inspirera nya Librisbibliotek

I veckan har en förstudie från länsbiblioteket Region Värmland publicerats: Libris på värmlandsbiblioteken. Den ger en beskrivning av hur ett antal folkbibliotek i Värmland och Örebro län har övergått till att bli Librisregistrerade bibliotek. Skriften tar upp problem man haft med övergången men också de fördelar biblioteken anser att de får genom att bli Librisbibliotek. Projektet har kunnat genomföras tack… Read more →