Författare: Charlotta Simonsson

Grundkurs i Libriskatalogisering – anmälan öppen

Nu går det att anmäla sig till Grundkursen i Libriskatalogisering. Kursen vänder sig i första hand till katalogisatörer vid bibliotek som nyligen anslutit till Libris och nya katalogisatörer vid bibliotek som är Librisregistrerande sedan tidigare. De bibliotek som tecknat avtal med BTJ om Bibliografisk service i nationell katalog behöver inte gå katalogiseringskurs. Intresset för utbildningarna är stort och till en… Read more →

Utbildning i Libriskatalogisering

Sedan våren 2017 har KB inte gett några utbildningar i Libriskatalogisering, men nu är det snart dags igen. I och med övergången till nya Libris, nytt format och nytt katalogiseringsverktyg ser vi över våra utbildningar, både till innehåll och till form. Det blir ett grundutbud bestående av en översiktskurs om datamodell och format, en grundkurs i Libriskatalogisering och en fördjupningskurs.… Read more →

Mångspråkskatalogisering i Libris – behov, stöd, lösningar och idéer

Under 2016/2017 genomförde Kungliga biblioteket (KB) och Internationella biblioteket (IB), tillsammans med Götabiblioteken och Göteborgs stadsbibliotek, en kartläggning av folkbibliotekens arbete med katalogisering och förvärv av mångspråksmedia och hur behovet av stöd ser ut. En enkät skickades ut till de Librisregistrerande folkbiblioteken och 67 bibliotek besvarade frågorna. Resultatet av enkäten visade dels hur bibliotekens behov av stöd vid mångspråkskatalogisering ser… Read more →

RDA Toolkit

Som vi har berättat om tidigare har det under en tid pågått ett arbete med att anpassa RDA Toolkit till IFLA LRM och att ta fram ett bättre gränssnitt för verktyget. Den 13 juni släpps en betaversion av nya RDA Toolkit. Betaversionen kommer att kunna nås via en knapp i nuvarande RDA Toolkit. Det går bra att gå in och… Read more →

Inspelning från webbinarium: Om att jobba tillsammans i Libris – Bibliografisk service i nationell katalog

Nu finns möjlighet att se en inspelning från vårt webbinarie den 8 maj, ”Om att jobba tillsammans i Libris”. Det är det andra av två webbinarier som hölls med anledning av BTJs förändring av tjänsten Bibliografisk service. De bibliotek som vill använda BTJs tjänst behöver ansluta som Librisregistrerande bibliotek och vi berättade under webbinariet vad ett deltagande innebär för biblioteken. Inspelningen går… Read more →

KB inbjuder till webbinarium: Om att jobba tillsammans i Libris – Bibliografisk service i nationell katalog

Många folkbibliotek har fått information från BTJ om en förändring av tjänsten Bibliografisk service. Förändringen innebär att BTJ katalogiserar för bibliotekens räkning direkt i Libris och att biblioteken får sina katalogposter från Libris istället för från BURK. De bibliotek som väljer att tacka ja till erbjudandet behöver ansluta som Librisregistrerande bibliotek och teckna överenskommelse med KB om deltagande i Libris… Read more →

Mångspråkskatalogisering – folkbibliotek i Libris 2017

Under 2016/2017 har Kungliga biblioteket tillsammans med Internationella biblioteket genomfört en kartläggning av folkbibliotekens arbete med katalogisering och förvärv av mångspråksmedia. Undersökningen ingick som en del av Internationella bibliotekets uppdrag som KB:s partnerbibliotek. Syftet med kartläggningen var att undersöka bibliotekens behov av stöd vid katalogisering av mångspråkiga medier. Frågor ställdes också om situationen vid inköp av mångspråksmedier. I våras skickades… Read more →

Libris användardag 16 november 2017

Snart är nya Libris här. Libris användardag den 16 november 2017 kommer uteslutande att handla om nya Libris och den nya tekniska plattformen XL. Programmet innehåller presentationer, workshops och seminarier där vi ger en aktuell bild av läge och tidsplan i projektet. Det kommer att ges möjlighet att ställa frågor, prova på gränssnittet och ge synpunkter. Vi visar upp systemet och… Read more →