Författare: Charlotta Simonsson

Mångspråkskatalogisering i Libris – behov, stöd, lösningar och idéer

Under 2016/2017 genomförde Kungliga biblioteket (KB) och Internationella biblioteket (IB), tillsammans med Götabiblioteken och Göteborgs stadsbibliotek, en kartläggning av folkbibliotekens arbete med katalogisering och förvärv av mångspråksmedia och hur behovet av stöd ser ut. En enkät skickades ut till de Librisregistrerande folkbiblioteken och 67 bibliotek besvarade frågorna. Resultatet av enkäten visade dels hur bibliotekens behov av stöd vid mångspråkskatalogisering ser… Read more →

RDA Toolkit

Som vi har berättat om tidigare har det under en tid pågått ett arbete med att anpassa RDA Toolkit till IFLA LRM och att ta fram ett bättre gränssnitt för verktyget. Den 13 juni släpps en betaversion av nya RDA Toolkit. Betaversionen kommer att kunna nås via en knapp i nuvarande RDA Toolkit. Det går bra att gå in och… Read more →

Inspelning från webbinarium: Om att jobba tillsammans i Libris – Bibliografisk service i nationell katalog

Nu finns möjlighet att se en inspelning från vårt webbinarie den 8 maj, ”Om att jobba tillsammans i Libris”. Det är det andra av två webbinarier som hölls med anledning av BTJs förändring av tjänsten Bibliografisk service. De bibliotek som vill använda BTJs tjänst behöver ansluta som Librisregistrerande bibliotek och vi berättade under webbinariet vad ett deltagande innebär för biblioteken. Inspelningen går… Read more →

KB inbjuder till webbinarium: Om att jobba tillsammans i Libris – Bibliografisk service i nationell katalog

Många folkbibliotek har fått information från BTJ om en förändring av tjänsten Bibliografisk service. Förändringen innebär att BTJ katalogiserar för bibliotekens räkning direkt i Libris och att biblioteken får sina katalogposter från Libris istället för från BURK. De bibliotek som väljer att tacka ja till erbjudandet behöver ansluta som Librisregistrerande bibliotek och teckna överenskommelse med KB om deltagande i Libris… Read more →

Mångspråkskatalogisering – folkbibliotek i Libris 2017

Under 2016/2017 har Kungliga biblioteket tillsammans med Internationella biblioteket genomfört en kartläggning av folkbibliotekens arbete med katalogisering och förvärv av mångspråksmedia. Undersökningen ingick som en del av Internationella bibliotekets uppdrag som KB:s partnerbibliotek. Syftet med kartläggningen var att undersöka bibliotekens behov av stöd vid katalogisering av mångspråkiga medier. Frågor ställdes också om situationen vid inköp av mångspråksmedier. I våras skickades… Read more →

Libris användardag 16 november 2017

Snart är nya Libris här. Libris användardag den 16 november 2017 kommer uteslutande att handla om nya Libris och den nya tekniska plattformen XL. Programmet innehåller presentationer, workshops och seminarier där vi ger en aktuell bild av läge och tidsplan i projektet. Det kommer att ges möjlighet att ställa frågor, prova på gränssnittet och ge synpunkter. Vi visar upp systemet och… Read more →

Äntligen mångspråk!

Sedan Kungliga biblioteket (KB) 2011 fick utökat uppdrag att ansvara för samverkan och utveckling av hela bibliotekssektorn har antalet folkbibliotek som anslutit sig till Libris ökat och idag är det drygt 100 folkbibliotek som löpande registrerar i Libris. KB har tillsammans med biblioteken arbetat med att utveckla Libris till att även tillgodose folkbibliotekens behov och ett av de områden där… Read more →