Författare: Anna Berggren

Kungliga biblioteket fortsätter att erbjuda offentligt finansierade bibliotek tillgång till RDA Toolkit under 2019

I och med övergången till nya Libris är det katalogiseringsstandarden RDA (Resource Description & Access) som gäller vid primärkatalogisering. Beskrivningar gjorda enligt KRS, AACR2 eller andra katalogiseringsregler behöver dock inte göras om enligt RDA. RDA finns samlat i onlineverktyget RDA Toolkit. Förutom själva reglerna innehåller RDA Toolkit också olika länders Policy Statements (praxisbeslut för RDA), arbetsflöden för olika materialtyper, mappningar… Read more →

GDPR och Libris

Den 25 maj 2018 träder en ny EU-lagstiftning, GDPR, i kraft, som ersätter den tidigare svenska personuppgiftslagen PUL. Mycket i den nya regleringen är samma som tidigare men GDPR ställer högre krav på hanteringen av personuppgifter. KB har sammanställt hur personuppgifter samlas in och behandlas av myndigheten enligt den nya dataskyddsförordningen. Sammanställningen går att läsa i sin helhet på Kungliga bibliotekets sida Dataskydd. Vad… Read more →

Inbjudan chefsmöte inför övergång till nya Libris och XL

Snart ersätts den nuvarande tekniska plattformen för de nationella bibliotekssystemen Libris med ett modernt fundament baserat på länkade data. Den nya tekniken kommer att innebära väsentlig prestandaförbättring. Samtidigt som tekniken uppdateras ersätts även den gamla datamodellen för beskrivning, det kan beskrivas som ett paradigmskifte som kommer ge möjligheter att bygga helt nya tjänster på biblioteksdata och också ge ett smidigare… Read more →

LIBRIS roadmap – uppdaterad 160115

LIBRIS roadmap januari 2016 I arbetet med den nationella infrastrukturen förespråkar KB öppenhet och delandekultur i tjänster och teknik. Med mål att vara transparenta i hur vi jobbar har LIBRIS under flera år visualiserat det pågående utvecklingsarbetet med en Roadmap. Metodutveckling är något vi ständigt jobbar med och som ett led i det har vi initierat Pulstavlor. Pulstavlor är ett sätt… Read more →

Beståndsregistrering i LIBRIS XL är nu öppen

Verktyget för beståndsregistrering har varit i produktion och testats av ett antal pilotbibliotek under ca en månads tid. Testerna har fungerat bra och vi öppnar nu upp systemet för alla bibliotek som vill börja beståndsregistrera via LIBRIS XL. Det som testats är bland annat att beståndsposter som registreras i LIBRIS XL återkonverteras till god MARC-kvalitet och att postflödet mellan LIBRIS… Read more →

LIBRIS roadmap, oktober 2015

I arbetet med den nationella infrastrukturen förespråkar KB öppenhet och delandekultur i tjänster och teknik. Med mål att vara transparenta i hur vi jobbar har LIBRIS under flera år visualiserat det pågående utvecklingsarbetet med en Roadmap. Det var längesen den uppdaterades. Vi har upplevt att det har varit svårt att få till ett levande dokument. Metodutveckling är något vi ständigt… Read more →

LIBRIS-poster in i WorldCat. Lägesrapport

Kungl. biblioteket (KB) har sedan tidigare ingått avtal med OCLC om tillgång till OCLC:s bibliotekskatalog WorldCat OCLC har under våren och sommaren jobbat med att hösta in LIBRIS-posterna via OAI-PMH. Nästa steg är att läsa in dem i WorldCat. OCLC beräknar att inläsningsarbetet ska påbörjas i oktober och ta flera månader. Det kommer med andra ord att dröja ytterligare ett… Read more →