Författare: Libris

LIBRIS är en enhet på Kungliga biblioteket. Vi arbetar med utveckling och drift av nationella system för informationsförsörjning för utbildning och forskning och inom biblioteksområdet. Den här bloggen är tänkt att ge insyn i vårt dagliga arbete, att berätta vad vi gör och få respons så att vi gör rätt saker. Kommentarer, idéer och synpunkter är varmt välkomna!

SAVE THE DATE! Inbjudan till Libris inspirationsdag 2016, “Vi är Libris”

Inbjudan till Libris inspirationsdag 2016, “Vi är Libris” Tid: 11 oktober 2016, klockan 9.30-16.00 Plats: Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1, Liljeholmen I år arrangerar KB Libris inspirationsdagar med temat “Vi är Libris”. Libris-kollektivet har de senaste åren utökats med många nya medlemmar. Vad är det som förenar och skiljer oss åt? Hur kan vi inom kollektivet hitta nya kreativa samarbeten? Vad är… Read more →

Nu förverkligar vi en nationell biblioteksstrategi

– Det här är ett uppdrag till nationalbiblioteket att ta fram en plan för hur nationens bibliotek tillsammans ska samverka för nationens bästa. Det säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg i en kommentar till regeringens vårändringsbudget som gav besked om att Kungl. biblioteket, KB, får i uppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi för att främja samverkan och kvalitetsutveckling inom hela biblioteksväsendet… Read more →

Stifts- och landsbiblioteket i Skaras äldre handskriftssamling i Libris

Gästbloggare: Helena Backman, bibliotekarie, Stifts- och landsbiblioteket i Skara, Forskaravdelningen Sedan 2010 finns knappt hälften av Skara stifts- och landsbiblioteks äldre handskrifter – de vid sidan av personarkiven – inlagda i Libris. Dessa skrifter var tidigare endast i enstaka fall katalogiserade, registrerade eller omnämnda i olika kataloger och andra källor. En samlad bild av innehållet saknades. Att posterna blev synliga… Read more →

Välkomna till Libris nya förbättrade Biblioteksdatabas!

I Biblioteksdatabasen finns information om de bibliotek som visar och gör sitt material tillgängligt via Libris tjänster Katalogisering, Fjärrlån eller Låntagarbeställning. Några nyheter i denna version: * Förenklad sökfunktionalitet med fritextsökning, autosuggest, facetter och relevansranking * Bättre översikt i träfflista och rapportvy * Enklare att uppdatera innehållet * Enklare att logga in Informationen i Biblioteksdatabasen exporteras till LIBRIS övriga system.… Read more →

Vi presenterar våra nya medarbetare

Markus Sköld är ny systemutvecklare på Libris, och kommer senast från Kungliga bibliotekets avdelning för audiovisuella medier. Han har jobbat med systemutveckling sedan 1995, och har ett särskilt intresse för agila metoder. Katarina Stempel är också ny utvecklare på Libris. Hon är utbildad systemvetare från DSV, Stockholms universitet och kommer senast från sökföretaget Eniro där hon arbetat som systemutvecklare med… Read more →

LIBRIS som Lokal Opac – Användarspåret

Ulrika Fröberg, Göteborgs UB, gästbloggar om LIBRIS som lokal OPAC – användarspåret Slutanvändargruppens har undersökt olika användares sökbehov, hur de beter sig i en sökprocess och hur de får tag på olika typer av material. Syftet var att identifiera nytta och behov med LIBRIS som lokal OPAC utifrån ett användarperspektiv. För att undersöka slutanvändarnas sökbeteenden har vi använt en kombination… Read more →