133 search results for "swepub"

Påminnelse: Swepub användardag 2019

Glöm inte att anmäla dig till den första Swepub användardagen som bjuder upp till erfarenhetsbyte och inspiration kring forskningsinformation!  Sista datum för anmälan är den 18 januari men det är endast fåtal platser kvar. Swepub användardag är ett tillfälle för både dem som arbetar med forskningsinformation och för intressenter till Swepub att träffas, inkluderande administratörer, bibliotekarier, data-analytiker, finansiärer, systemutvecklare och… Read more →

Datastatus vid leveranserna till Swepub – Sammanställning av enkätsvar

I oktober 2018 skickade Kungliga biblioteket en enkät till de organisationer som levererar data till Swepub. Syftet med enkäten var att kartlägga organisationernas egna uppfattningar om datastatus i förhållande till arbetet med kvalitetssäkringen av publikationsdata i de lokala publikationsdatabaserna samt dataleveranserna till Swepub. Av de 45 organisationer som levererar data till Swepub svarade 33 (ca 75%). Enkätsvaren kommer att användas inom vidareutveckling… Read more →

Swepub användardag 2019

Välkommen till den första Swepub användardag som bjuder upp till erfarenhetsbyte och inspiration kring forskningsinformation! Användardagen vänder sig till alla som arbetar med frågor som rör hantering av (meta)data för forskningsinformation vid universitet och högskolor samt myndigheter. Datum: Torsdag den 31 januari Tid: 9:30-16:00 Plats: Hörsalen vid Kungliga biblioteket, Humlegården, Stockholm Avgift: 650 kr (exkl. moms) Dagens key note-speaker är… Read more →

Förväntans tid i Swepub

Oktober har tillfört både toppar och dalar i Swepub-arbetet. Till topparna ingår Swepub utvecklingsrådets avsiktsförklaring om det fortsatta arbetet med datakvaliteten i Swepub. Syftet med avsiktsförklaringen är att informera lärosätena om åtgärderna som bör åtas för att höja datakvaliteten och därmed möjliggöra analyser utifrån dataunderlag från Swepub. Läs mer på ett tidigare inlägg. Nu väntar arbetet med framtagning av en långsiktig… Read more →

Save the date: Swepub användardag den 31 januari 2019

Den 31 januari 2019 kommer den allra första Swepub användardag att anordnas.   Datum: 2019-01-31 Tid: 10-16, registrering med fika börjar 9:30 Plats: Hörsalen, Kungliga biblioteket, Humlegården, Stockholm Målgrupp: bibliometriker/utredare, registrerare/granskare av data i de lokala publikationsdatabaserna och systemutvecklare vid universitet och högskolor, forskande myndigheter samt finansiärer Syfte: lära känna Swepub och dess användare, träffa och inspirera varandra genom att… Read more →

Avsiktsförklaring från Swepub utvecklingsråd

Swepub utvecklingsråd har publicerat och skickat ut en avsiktsförklaring till bibliotekscheferna och rektorerna vid universitet och högskolor om det fortsatta arbetet med datakvalitet i Swepub. Med anledning av de föreslagna scenarierna utifrån SUHF-projektets slutrapport Nyttan finns i användandet! Projektrapport Swepub : datakvalitet ur ett lärosätesperspektiv har Swepub utvecklingsrådet tagit ställning till att arbetet med datakvalitet i Swepub bör utgå från… Read more →

Hösten i Swepub

Nu när sommaren i Swepub är ett minne blott så är det dags för uppdatering kring hösten i Swepub. Och det börjar med en faktisk uppdatering av databasen Swepub för analys och bibliometri. Under sommaren har de månatliga uppdateringarna haft uppehåll men i dag den 26 september har en ny uppdatering startats. Nya data kommer att komma in men de… Read more →

Sommar i Swepub

Oavsett om sommaren är kort eller inte, kommer Swepub nu att pausa för sommaren. Det har varit mycket intensivt slut av vårterminen med massor av aktiviteter. Den nya systemarkitekturen för inkommande data i Swepub finns framtagen som proof-of-concept för höstning, konvertering, validering, korrigering/berikning och deduplicering av data. Alla moduler i detta flöde ska fungera oberoende av varandra och vara flexibla… Read more →

Swepub och Nordiska listan på LOA 2018

Konferensen LOA 2018 (Licenser och Open Access) gick av stapeln den 1 juni. Över 200 deltagare lyssnade på presentationer om hur övergången från licensbaserad till öppen tillgång till vetenskapliga publikationer kan möjliggöras. Swepub var med och deltog med både poster och presentation om nordiska listan, det samnordiska auktoritetsregistret över publiceringskanaler. Under sessionen med temat Swepub fick deltagarna höra både om… Read more →

Scenarier för Swepub och svenska listan

Gruppen för Swepub hade årets andra möte den 17 april. Mötet ägnades åt slutrapporteringen från projektet Kvalitet i Swepub ur ett lärosätesperspektiv samt åt rapportering från Vetenskapsrådets (VR) arbete med framtagning av svenskt auktoritetsregister över publiceringskanaler som en del av det nordiska samarbetet för upprättandet av nordiska listan. Resultatet från projektet Kvalitet i Swepub ur ett lärosätesperspektiv består av förslag på… Read more →