Hösten i Swepub

Nu när sommaren i Swepub är ett minne blott så är det dags för uppdatering kring hösten i Swepub. Och det börjar med en faktisk uppdatering av databasen Swepub för analys och bibliometri. Under sommaren har de månatliga uppdateringarna haft uppehåll men i dag den 26 september har en ny uppdatering startats. Nya data kommer att komma in men de befintliga buggarna med ämnesklassificeringar som saknas i uttagen, rättade poster som fortsatt markeras som ofullständiga samt visningar som inte laddas kommer att kvarstå. Ärendet att lösa buggarna pågår men det finns ingen tidsuppskattning när det blir slutfört.

Projektet vidareutveckling av Swepub arbetar med att skapa valideringsflöden mot ISSN och CrossRef. Utöver validering av korrekt format bidrar dessa datakällor med validering av publikationen bakom ISSN och DOI samt databerikning i Swepub. Projektet har även tagit i bruk Application Performance Management (APM) för att hitta flaskhalsarna vid uppdatering och optimera snabbare flöden i det framtida systemet.

Arbetet med modellering av det internat formatet för Swepub-systemet har pågått. Swepubs informationsmodell kommer att baseras på BIBFRAME 2.0 så som det är modifierat i Libris XL men med specifik vokabulär för Swepub. Fördelen är att skapa förutsättningar för länkade data sinsemellan Libris och Swepub, transparent vokabulär med hjälp av id.kb.se samt en mer integrerad förvaltning och drift av Swepub som en del av Libris.

Utifrån synpunkterna från workshoperna med bibliometriker och Swepubs referensgrupp har skisserna på Swepub-gränssnittet omarbetats och testats av databearbetare på KTH och Södertörn. Särskilt visning av datastatus på dataleveranserna har utarbetats för att kunna ge feedback till dataleverantören om huruvida lyckad höstningen till Swepub var och vilka poster som inte gick att hösta och varför. Referensgruppen har workshopat ytterligare kring de omarbetade skisserna och bidragit med input på datastatus.

Revideringen av format och praxis fortlöper. De första utkasten till Nationella riktlinjer för beskrivning av forskningsoutput 1.3, Svensk indelning av forskningsoutput och Swepub MODS format specification 3.0 är färdigställda och under granskning av referensgruppen. Referensgruppen hade möte den 13 september med genomgångar och diskussion kring utkasten samt workshop kring gränssnittet. Minnesanteckningarna från mötet finns publicerade på http://www.kb.se/bibliotek/Forum-for-nationell-bibliotekssamverkan-och-utveckling/SwePub/Referensgruppen-for-SwePub/.

Swepub utvecklingsråd (f.d. Gruppen för Swepub) möttes den 25 september. På agendan fanns bland annat fortsatt diskussion kring datakvalitet i Swepub utifrån slutrapporten från SUHF-projektet Kvalitet i Swepub ur ett lärosätesperspektiv och en presentation om exempel på användning av data i Swepub i licensförhandlingarna. Minnesanteckningarna kommer att publiceras på http://www.kb.se/bibliotek/Forum-for-nationell-bibliotekssamverkan-och-utveckling/SwePub/.

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.