Mångspråkskatalogisering i Libris – behov, stöd, lösningar och idéer

Under 2016/2017 genomförde Kungliga biblioteket (KB) och Internationella biblioteket (IB), tillsammans med Götabiblioteken och Göteborgs stadsbibliotek, en kartläggning av folkbibliotekens arbete med katalogisering och förvärv av mångspråksmedia och hur behovet av stöd ser ut. En enkät skickades ut till de Librisregistrerande folkbiblioteken och 67 bibliotek besvarade frågorna. Resultatet av enkäten visade dels hur bibliotekens behov av stöd vid mångspråkskatalogisering ser ut och dels hur biblioteken har hittat, eller inte hittat, lösningar för att arbeta med ett material som inte alltid är så lätthanterligt. Undersökningen finns presenterad i rapporten Mångspråkskatalogisering 2017.

Enkätsvaren visar att behoven ser något olika ut beroende på bibliotek. För de mindre biblioteken handlar det oftast om att kunna hantera materialet vid inköp och få det i cirkulation, medan de bibliotek som katalogiserar mer i Libris efterfrågar ytterligare stöd vid katalogiseringen av mångspråksmedia. Många bibliotek önskar att antalet leverantörer i Libris förvärvsrutin ökar och att fler titlar kan levereras med färdiga katalogposter. Ett framträdande förslag var att information och resurser som rör katalogiseringen borde samlas in och finnas tillgängligt för alla att ta del av.  Ett ökat stöd ses som en möjlighet för andra bibliotek att, i större utsträckning, bidra med metadata för mångspråksmedia i Libris. På så sätt underlättas arbetet med att berika Libris med mångspråksposter och fördelas jämnare över hela kollektivet.

Under 2018 går vi vidare med resultaten från enkäten och påbörjar arbetet med att ta fram stöd för bibliotekens hantering av mångspråksmedia. Både KB och IB kan bidra med kunskap och resurser, men det är också av stor betydelse att få veta vilka konkreta lösningar biblioteken i hela landet har hittat och hur eventuella samarbeten går till.

Flera av de bibliotek som svarat på enkäten beskriver olika lösningar för arbetet med mångspråksmedia och katalogisering och vi vill bjuda in både er som redan berättat hur ni arbetar och er andra att dela med er av arbetssätt och lösningar för att hantera materialet. Det kan handla om att ta hjälp av språkkompetens från annat håll, inom eller utanför den egna organisationen, om samarbeten, inköpskanaler, arbete med translitterering/transkribering, ämnesord och innehåll m.m. Det kan vara arbete på detaljnivå, t.ex. när det gäller individuella språk, eller mer översiktliga beskrivningar av hur ni arbetar. Skriv till oss och berätta!

Ulrika Orloff, Internationella biblioteket, förnamn.efternamn@stockholm.se

Charlotta Simonsson, Kungliga biblioteket, förnamn.efternamn@kb.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.