Scenarier för Swepub och svenska listan

Gruppen för Swepub hade årets andra möte den 17 april. Mötet ägnades åt slutrapporteringen från projektet Kvalitet i Swepub ur ett lärosätesperspektiv samt åt rapportering från Vetenskapsrådets (VR) arbete med framtagning av svenskt auktoritetsregister över publiceringskanaler som en del av det nordiska samarbetet för upprättandet av nordiska listan.

Resultatet från projektet Kvalitet i Swepub ur ett lärosätesperspektiv består av förslag på tre scenarier utifrån prioriterade behov i förhållande till det som är genomförbart för lärosätena. Dessa är 1) kvalitetssäkrad basnivå av leveranser till Swepub som ändå kan användas för analyser, 2) Swepub som ”megadatacirkulator” och 3) Swepub avvecklas.

Enligt slutrapporten finns det sammanfattningsvis stort intresse i ett utvecklat Swepub från lärosätena samtidigt som det finns en tvekan om ett fortsatt vidareutvecklingsarbete kommer att skapa de önskade effekterna för att uppfylla Swepubs målbild vilket bidrar till rädsla från lärosätenas sida att satsa på Swepub. I stället för att lyfta brister borde Swepub börja användas och lyfta nyttan som uppstår genom det. Därmed rekommenderas scenario 1) en basnivå för leveranser till Swepub som skulle vara både genomförbar för lärosätena och användbar för analyser samt att Swepub lyfts av Kungliga biblioteket (KB), VR och Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) som prioriterad tjänst inom infrastruktur för forskningsinformation.

Den basnivå som rekommenderas består av implementering av automatisk ämnesklassificering och auktoritetsregister över publiceringskanaler som KB bör ansvara för medan lärosätena bör ansvara för kvalitetssäkrad dataleverans av ISSN/ISBN, DOI, totalt antal upphovspersoner och affilieringar av forskare tillhörande det egna lärosätet. Det som föreslås strykas ur VR:s beställarunderlag är krav på angivning av kön, externa affilieringar, outputtyp, lokala personID och DOI eller Swepub-ID på alla publikationer. Inom ramen för Gruppen för Swepub kommer KB, SUHF och VR nu fortsätta dialog om förslagen.

En auktoriserad lista som skiljer vetenskapliga publiceringskanaler ur övriga är en förutsättning för att VR ska kunna använda Swepub för bibliometriska analyser. Processen för framtagandet av svenska listan har utgått från Swepub med datauttag innehållande publikationer fr o m 2012 med ISSN, titel på publiceringskanalen, ämnesklassificering enligt Standard för svensk indelning av forskningsämnen och innehållsmärkning (sakkunniggranskad, övrig vetenskaplig, övrig (populärvetenskaplig, debatt)). De publikationer och publiceringskanaler som har ISSN har slagits upp mot Web of Science för att kontrollera vetenskaplighet, mot Directory of Open Access (DOAJ) för att kontrollera öppen tillgång, och mot Libris och ISSN-portalen för att kontrollera titeln. Libris har även använts för att lägga till ytterligare ämnesklassificering. Därefter har det skett uppslag mot de nationella listorna från Danmark, Finland och Norge för att få respektive bedömningsnivåer. De publikationer och kanaler som inte har markerats som sakkunniggranskade har filtrerats bort.

Ämnesklassificeringar från Swepub och Libris har använts för att kunna dela upp underlaget i ämnesområden.  Nästa steg är att ta fram ett arbetsflöde för bedömningar av publiceringskanaler som är vetenskapliga men inte med i de nordiska listorna eller där bedömningarna skiljer. Trots att mycket nytta kan dras av det arbete som har bedrivits i de andra nordiska länderna, kvarstår det ändå en del bedömningar att göra innan listan kan färdigställas.

Minnesanteckningarna och projektrapporten finns publicerade på http://www.kb.se/bibliotek/Forum-for-nationell-bibliotekssamverkan-och-utveckling/SwePub/.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.