Datakvalitet, ämnesklassning, grupper och ÖT – höjdpunkter från mötet i Gruppen för Swepub

Gruppen för Swepub hade årets första möte den 14 februari. På agendan fanns både datakvalitet, Swepub-projektets föreslagna aktiviteter, konstruering av Swepub-relaterade grupper och öppen tillgång (ÖT) i Swepub.

SUHF har initierat projektet Swepub : datakvalitet ur ett lärosätesperspektiv med utgångspunkt i Vetenskapsrådets (VR) beställarunderlag för ett analyserbart Swepub. Syftet är att tydliggöra vad som krävs för att uppnå den kvalitet som möjliggör bibliometriska analyser med dataunderlag från Swepub. Projektgruppen ska identifiera och föreslå resursuppskattade och prioriterade åtgärder, både i Swepub och på lärosätena, för att höja datakvaliteten i Swepub. Utgångspunkten för åtgärderna är ett helhetsperspektiv kring hanteringen av publikationsdata, men med avgränsning till kvalitetshöjning av publikationsdata. Projektet pågår under första kvartalet 2018 och rapporteras till Gruppen för Swepub via SUHF-representanterna. Projektuppdraget finns att läsa på Kungliga bibliotekets (KB) webbplats för Gruppen för Swepub under KB:s Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling.

Swepub-projektgruppen presenterade aktiviteterna för 2018 varav en är (semi)automatisk ämnesklassificering på nivå 2 (3-siffernivå) enligt Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 med hjälp av data mining utifrån abstract. Projektgruppen har tagit fram en prototyp för detta som behöver testas för att se hur precist den automatiska ämnesklassificeringen fungerar. Projektgruppen presenterade även arkitektur-hypotesen för Swepub som utgår från att bygga en valideringstjänst innanför Swepub-databasen som märker upp, korrigerar och berikar data för att snabba upp kvalitetssäkringsprocessen och dubbletthanteringen i databasen samt återkoppla till de lokala publikationsdatabaserna kontinuerligt. Valideringstjänsten utgår från effektmålen för projektet Vidareutveckling av Swepub: att öka trovärdighet, användarvänlighet, öppenhet och förvaltningsbarhet.

Förslaget på att konstruera referensgruppen på nytt samt att konstruera expertgrupp för systemutveckling och arbetsgrupp för bibliometri kommer att justeras efter synpunkter av Gruppen för Swepub som önskade att antalet grupper skulle minskas. KB återkommer med ett nytt förslag.

Andelen öppet tillgängliga publikationer i Swepub har ökat sedan oaDOI implementerades som datakälla för verifiering av ÖT. Dock behöver Swepub utveckla kopplingen till oaDOI för mer precis kategorisering, implementera deduplicering i datauttagen och möjliggöra mer sammanhållna datauttag i flera format. Vid inmatningen behöver validering av koder införas lokalt för att minska felaktigheterna i dataunderlagen. Rapporten Open Access i Swepub 2010-2016 finns tillgänglig på OpenAccess.se.

Utförliga minnesanteckningarn från mötet finns på webbplatsen för Gruppen för Swepub under Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.