Ramavtal för CKB med länkserver och fria resurser

Ramavtal för CKB med länkserver

Våren 2017 går ramavtalet för CKB med länkserver ut. Avtalet från 2012 och tecknades för två (2) år med chans till förlängning om ett plus ett (1+1) år. Kungliga biblioteket tillfrågade i maj 2016 de bibliotek som tidigare visat intresse för ett av Kungliga biblioteket (KB) upphandlat ramavtal. Det framkom då att behoven inte längre är desamma som de var 2012. Dessutom är tillfrågade bibliotek biblioteken i stort överens om att de lokala förutsättningarna varierar till den grad att det inte går att hitta en nationell lösning som kan tillgodose samtliga behov. Idag är biblioteken även bättre insatta i vad de vill ha, de har en redan etablerad kontakt med leverantörer och eftersträvar en lösning som kan erbjuda mer än ”bara” en länkserver med CKB. Biblioteken upplever att deras redan etablerade kontakter kommer att hjälpa dem i kommande förhandlingar varpå de befinner sig i den situationen att de själva kan ta frågan vidare.

Den upphandling som gjordes 2012 var då uppskattade och behövlig men idag besitter biblioteken den kunskap och erfarenhet som behövs för att ta saken vidare på egen hand. KB kommer därför inte att upphandla ett nytt ramavtal för e-resurser, inte heller att förlänga rådande avtal.

FREE via ExLibris

Under de senaste åren har Kungliga biblioteket (KB) erbjudit fria resurser (Open Access) i Libris nationella katalog. Resurserna har gått under sigel FREE och härstammat från ExLibris CKB (Central Knowledge Base).

Den bakomliggande anledningen till att Libris innehåller dessa fria resurser är att Libris erbjöd en nationell länkserverlösning. Konceptet innebar ett samlat grepp till det då allt mer växande e-resursbeståndet. Biblioteken upphandlade ett par år senare egna länkservers för hantering av e-resursbeståndet och trots att Libris inte längre arbetade med den nationella länkservern bestämde Libris sig för att fortsätta med de fria resurserna i Libris webbsök. Beslutet grundades i att alla ska få ta del av allt och eftersom universiteten valde att enbart aktiverade de fria resurser som var i deras intresse, och dessutom av naturliga skäl placerades dem bakom deras egen proxy, ville Libris erbjuda ett heltäckande utbud utan låsning bakom universitetens inloggningar.

Idag använder inte Kungliga biblioteket längre ExLibris CKB vilket betyder att KB i realiteten betalar för den här samlingen. Med andra ord används SFX enbart till att distribuera ExLibris FREE-resurser. KB anser inte att det är berättigat att en fri resurs innebär en kostnad varpå beslut tagits att vi inte längre ska göra så.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *