2 comments for “Vårstädning hos DOAJ och påverkan på SwePub

  1. Camilla Hertil Lindelöw
    12 maj, 2016 at 09:12

    Fint med kontinuerliga uppdateringar här på bloggen! Planerar ni att på något sätt visa vilka tidskrifter som har DOAJ-stämpeln i SwePub? Hanteringen av historisk data är intressant, som ett exempel kan nämnas inhämtning av data från ”norska listan”. Ska nivån hämtas för det år en post registreras i en databas eller ska publiceringsår matchas? Jag anser att det senaste bör vara det mest korrekta. I fallet med DOAJ skulle det alltså innebära att en tidskrift är DOAJ-klassad fram till i år (eller 2015) och sedan upphör att vara det.

    • 12 maj, 2016 at 06:10

      Data om DOAJ-stämpel följer med från DOAJ och vi har möjlighet att visa upp det, även på publikationsnivå. Vi kommer att skapa en SPARQL-fråga och lägga ut den på SwePubs SPARQL-bibliotek i GitHub. Vi funderar fortfarande på hur vi bäst skulle märka upp OA för output i tidskrifter som nu är bortplockade från DOAJ. Tanken är att behålla all data för att möjliggöra alla typer av analyser. Tack för bra input!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *