SwePub:s poster på MOA2016: open access-statistik och behov av framtida uppmärkning

Årets Mötesplats Open Access (MOA 2016) ägde rum den 26-27 april vid Stockholms universitet. I år slog konferensen rekord med 230 deltagare från forskningsbibliotek, finansiärer, förlag och andra aktörer inom forskningsinformationens infrastruktur. Temat för konferensen var brett och presentationerna handlade om allt från open science, open access-utgivning av monografier, Current Research Information Systems (CRIS) till nationell och europeisk infrastruktur och politisk inriktning på området.

SwePub_poster_MOA2016
Projektgruppen för Swepub deltog med en poster om vad publikationsdata i SwePub berättar om utvecklingen av open access (oa) mellan 2010 och 2015. Tanken med projektets presentation var både att berätta om läget och att diskutera vad som behöver förändras för att oa-data ska möta de framtida krav på återrapportering som signaleras centralt. Under dag ett presenterades postern och frågorna under en en-minut-session och dag två bjöd på en kort återgivning i plenum av resultatet från open space-diskussionen.


SwePub:s poster med titeln ”OA-utvecklingen i Sverige. Sweupub-data berättar” innehöll sex diagram som berättar om oa-utvecklingen: total andel oa, oa-utvecklingen 2010-2015, topp fem lärosäten med högst andel oa, topp fem lärosäten med högst andel guld oa, oa fördelad på forskningsämnesområden och oa fördelad på de fem forskningsämnesgrupper som har högst andel oa.


Underlaget baseras på följande kriterier. 2010 indikerar det år då Vetenskapsrådet och flertalet forskningsfinansiärer införde krav på open access av artiklar inom sex månader efter publicering (12 månader för humaniora, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap). Urvalet baseras på sakkunniggranskad, publicerad, vetenskaplig output med länkar till öppet tillgängliga fulltexter i öppna repositorier,  d.v.s. grön oa eller parallellpublicering. För guld oa eller publicering i oa-tidskrifter, verifieras urvalet mot Directory of Open Access Journals (DOAJ).

 

Vad blev resultatet från diskussionerna vid Swepub:s open space-punkt? Många av deltagarna var intresserade av både den nationella och lokala oa-statistiken och diskussionen om kvalitetssäkring av oa-data var livlig. Många frågor rörde hur selektionen av grön och guld oa sker, hur uppmärkning av hybrider kan lösas (d.v.s. artiklar som publiceras och görs öppet tillgängliga mot betalning av en författaravgift (APC) i prenumerationsbaserade tidskrifter) samt hur ett auktoritetsregister över publiceringskanaler kan användas för uppmärkning, urskiljning och validering av oa. Flera deltagare efterfrågade verifiering av fulltextlänkar mot öppna arkiv.

 

Projektgruppen för Swepub kommer att ha stor hjälp av inputen från MOA 2016 inför kommande utvecklingsarbete kring verifiering och uppmärkning av open access. Swepub kommer att undersöka möjligheterna att verifiera mot Directory of open access scholarly resources (ROAD), Directory of Open Access Books (DOAB) och Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR). SwePub medverkar även i en pilotstudie med start våren 2016 som syftar till att etablera en öppen nationell databas över författaravgifter (APC) för öppet tillgängliga publikationer initierad av programmet Openaccess.se vid Kungliga biblioteket. Förhoppningsvis kommer denna pilot att leda till lösningar vad gäller uppmärkning av hybrider.

 

Länkar till poster och foldrar:

SwePub:s poster om oa-utvecklingen 2010-2015
SwePub:s folder med OA-fakta
Folder om SwePub

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *