SwePub: Ett svenskt auktoritetsregister över publiceringskanaler?

proper-bunt-för-tidskrifter-10627827

De flesta svenska lärosäten är bekanta med och använder “den norska listan” i sina interna bibliometriska analyser. Hittills har det inte funnits en svensk motsvarighet till ett auktoritetsregister över publiceringskanaler. Men det är på väg att förändras. För att underlätta bedömningen av vilka publiceringskanaler som är vetenskapligt granskade och därmed kan medräknas vid analyser finns det behov av ett auktoriserat register med kvalitetsbedömda publiceringskanaler. Inom ramen för projektet Vidareutveckling av SwePub har vi utvecklat en prototyp till ett auktoritetsregister över publiceringskanaler som baseras på de norska, finska och danska auktoritetsregistren. Till dessa har vi lagt de tidskrifter som finns i SwePub men som saknas i de nordiska registren och matchat dem mot LIBRIS-poster med hjälp av ISSN-identifikatorn. Vi har alltså kommit en bit på vägen men det återstår fortfarande ca 15% av de publiceringskanaler som används i SwePub som inte har varit möjliga att mappa vare sig till det nordiska kanalregistret eller till LIBRIS.

Tillsvidare innehåller detta nordiska auktoritetsregister över publiceringskanaler enbart tidskrifter men på sikt kommer en lista över förlag att läggas till. Att skapa en förlagslista är lite mer komplicerat eftersom man då behöver utgå från ISBN som identifikator. Tyvärr saknar den annars utmärkta tjänsten Global Register of Publishers en API som skulle underlätta matchningen mot förlag. Därför får vi förlita oss på andra tjänster i stället, som ISBNdb och WorldCats xISBN med API:er som möjliggör en koppling mellan publikationsposter i SwePub och förlagslistorna från de nordiska länderna.

Tanken bakom registret är att markera de publiceringskanaler som är auktoriserade dvs är sakkunniggranskade men även andra vetenskapligt granskade publiceringskanaler kan komma att finnas med. Däremot är det inte tänkt att det svenska auktoritetsregistret ska nivåindelas som man har gjort i de nordiska länderna, även om uppgiften finns med och kan underlätta vid bedömningar och jämförelser.

Utöver själva auktoritetsregistret behövs också en tjänst för att kunna ta emot förslag på nya publiceringskanaler. Processen för verifiering och bedömning av inkomna förslag kommer att vara mycket arbetskrävande och kan ta flera månader i anspråk. Förslagen behöver markeras att de är under bedömning så att lärosätena kan arbeta vidare med registreringen av sina forskningspublikationer oavsett publiceringskanalens status i bedömningsprocessen.

Projektet vidareutveckling av SwePub kommer att ta fram ett förslag till förvaltningsmodell där underhållet av det svenska auktoritetsregistret över publiceringskanaler kommer att ingå. Projektet har hittills bidragit med metadataexpertis och teknisk kompetens men i samråd med Vetenskapsrådet (VR) föreslås att ansvaret för alla innehålls- och urvalsmässiga aspekter ligger hos VR. Projektet medverkar också tillsammans med VR i en nordisk arbetsgrupp som undersöker hur ett samarbete på nordisk nivå kan organiseras med fokus på gemensamt ansvar för internationella publiceringskanaler.

“Den svenska listan” går att nå via en API och den  SPARQL-query som den är baserad på kan modifieras utifrån det egna lärosätets behov.

 

 

  14 comments for “SwePub: Ett svenskt auktoritetsregister över publiceringskanaler?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.