Maximera inlärning och kreativitet och bygg innovativa lösningar

Ni märker säkert av den snabba förändringstakten i samhället varje dag, framförallt när det rör digitala tjänster och plattformar. Vi behöver agera allt snabbare för att stå oss i konkurrensen med andra aktörer och få ut meningsfulla tjänster till våra användare. Gårdagens antaganden fungerar inte längre när vi pratar om design och utveckling, eftersom mjukvara är föränderlig. Den behöver uppdateras och förändras hela tiden för att hålla måttet. Man behöver pusha små bitar till människor varje dag. Ta små risker, rulla ut och lära sig snabbt.

Det ändrar sättet hur vi ser på saker och hur vi behöver arbeta för att möta den allt snabbare förändringstakten. Det har vi tagit fasta på. Vi har inspirerats av Jeff Gothelf och Lean UX och påbörjat vår förändringsresa i hur vi maximerar inlärning och kreativitet och bygger innovation. Det är tre saker vi framförallt vill lyfta fram som kärnan i vårt arbetssätt:

  • Tvärfunktionella självorganiserade team
  • Ta små risker
  • Tydlig definition av framgång

Tvärfunktionella självorganiserade team
Vi har sedan länge arbetat i tvärfunktionella självförsörjande team för att undvika silotänk och inneffektiva arbetssätt där man överlämnar uppgifter (beställningar) till varandra. Istället har vi valt att lyfta fram kollaboration genom att arbeta i t ex designstudios med den kompetens som behövs för att ta fram en produkt, dvs ämnesexperter, UX:are, grafiska designers, projektledare, utvecklare och kommunikatörer jobbar alla tillsammans med att ta fram vision och skisser på hur användarupplevelsen ska se ut. Det har visat sig väldigt effektivt eftersom hela teamet känner till uppgiften och tar gemensamt ansvar för att lösa den. Teamet väljer själva process och verktyg som passar för ändamålet, eftersom olika projekt har olika förutsättningar. Att arbeta i självorganiserade team skapar engagemang och en stark vilja att på kort tid ta fram tjänster som fungerar för användaren.

Ta små risker
Tidigare baserades vår designprocess på traditionell UX, dvs research – idégenerering – utvärdering, men nu har vi börjat testa processen för Lean UX som utgår från bygga – mäta – lära. Vi experimenterar oss fram, tar små risker, rullar ut och lär oss snabbt. En av metoderna vi arbetar med är MVP (minimal viable product), det har visat sig vara en effektiv metod för att få ut värdefulla tjänster snabbt. Idén är att utifrån minsta möjliga ansträngning ta fram något värdefullt och testbart för användaren, dra lärdomar om deras beteende och därefter iterera på nytt. Läs gärna om hur vi experimenterar i visningsgränssnitt för digitala dagstidningar och Swepub. Vi jobbar aktivt med att ha en kultur som ser misslyckandet som en lärdom.

Tydlig definition av framgång
Det finns två olika sätt att se på hur uppgiften tar sig till teamet. Antingen top-down då ledare eller kravställare definierar vad som ska byggas, eller bottom-up då teamet formulerar lösningsförslag på den effekt som ska uppnås. Det senare alternativet skapar engagemang och en vilja att lösa något. Det handlar alltså om att ge teamet ett problem att lösa inte en lösning att implementera (tex öka antalet utlån, minska antalet besökare på biblioteket), dvs en tydlig definition av framgång. Det ger teamet möjlighet att tänka själv, skapar engagemang och energi och snabbar upp utvecklingstakten. Själva kärnan i innovationen är teamet.

Vad blir förändringen?
Förändringen påverkar team, kravställare, bibliotek och ger meningsfulla tjänster för användare. Teamen blir mer självständiga och tar ansvar för att uppnå en effekt istället för en lösning. Arbetssättet med MVP som metod innebär att vi i större utsträckning kommer kunna komma ut och utveckla tjänster tillsammans med biblioteken, eftersom utvecklingsarbetet sker i korta cykler. Kravställare och bibliotek kan därmed involveras i teamen och delta aktivt i utvecklingen. Vi ser till att det vi levererar ger värde för användaren genom att vi rullar ut och lär oss snabbt.

Vi är i början av vår förändringsresa och testar oss fram hela tiden. Arbetet stannar såklart inte här, utan processen utvecklas kontinuerligt för att kunna svara mot omvärldens behov. Om ni vill veta mer om vårat arbetssätt är ni välkomna att delta på workshopen: Bygga – mäta – lära! Designa en bakelse på en förmiddag på Libris inspirationsdagar!
DSC_0007_medium

  8 comments for “Maximera inlärning och kreativitet och bygg innovativa lösningar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.