Agenda möte LIBRIS styrgrupp 15 maj

Kungliga biblioteket har ett nationellt samordningsuppdrag och för att säkerställa att man i dialog med biblioteken gör rätt prioriteringar har KB skapat en inflytandestruktur. Inflytandestrukturen består av nationella referensgruppen, styrgrupper och expertgrupper, http://www.kb.se/bibliotek/Inflytandestrukturen-2012-2014/

Styrgruppen för Libris nationella infrastruktur består av representanter från SUHF, SKL, specialbiblioteken och MTM och stöds av en sekreterare. Gruppen träffas ca fyra gånger per år och ska diskutera frågor som Libris systemstrategier, systemstrukturer, processer, bibliotekssystem, databrunnar, länkservrar och metadataflöden m.m.

På dagens agenda står följande frågor:

 • Minnesanteckningar från föregående möte, 5 februari 2014 http://www.kb.se/bibliotek/Inflytandestrukturen-2012-2014/styrgrupp-libris/Minnesanteckningar/Styrgruppen-for-Libris-nationella-infrastruktur-5-februari-2014/
 • Formalia (vakanser, nästa möte).
 • Rapportering från utredningen av KB:s roll att tillhandahålla centralt index för universitets- och högskolebiblioteken. Utredningen har gjorts av Christine Wallén på uppdrag av styrgruppen
 • Diskussion om de Nationella utvecklingslinjerna. De inkomna förslagen utgör en grund för diskussion för vad som är prioriterat.
 • Diskussion kring den pågående utvärderingen av inflytandestrukturen som görs av den externa utredaren Peter Almerud
 • Rapport från det avslutade projektet Folkbiblioteken in i LIBRIS som nu har övergått i löpande verksamhet, Hilda Androls
 • Informationspunkter
  • Katalogprojektet – Anna Berggren
  • E-bok – Gunnel Stjernvall
  • SwePub – Marja Haapalainen
  • Medlemskap i WorldCat
 • Övriga frågor

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.