Stifts- och landsbiblioteket i Skaras äldre handskriftssamling i Libris

Gästbloggare: Helena Backman, bibliotekarie, Stifts- och landsbiblioteket i Skara, Forskaravdelningen

Sedan 2010 finns knappt hälften av Skara stifts- och landsbiblioteks äldre handskrifter – de vid sidan av personarkiven – inlagda i Libris. Dessa skrifter var tidigare endast i enstaka fall katalogiserade, registrerade eller omnämnda i olika kataloger och andra källor. En samlad bild av innehållet saknades.

Att posterna blev synliga i Libris ledde omgående till efterfrågan av detta tidigare till vissa delar i det närmaste bortglömda material. Beställningar av digitala kopior har kommit in. Av dessa är hittills nio digitaliserade titlar idag länkade i Libris till respektive presentation i Stift- och landsbiblioteket i Skaras Flickr-flöde, och fler kan väntas: Digitaliserade handskrifter i Stifts- och landsbiblioteket i Skara.

Bland de fynd som gjorts bland dessa handskrifter kan nämnas den återfunna fornminnesbeskrivningen av Martin Aschaneus från 1630-talet, som tidigare ansetts som förkommen: Collectaneum Monumentale Runicum, eller, Steen och Runa Cronica, medh dess Declaratione öffwer Edhz sochn; Subdita Investigatione, Martini Aschanei.

Fler spännande fynd väntar bland de ännu okatalogiserade handskrifterna.

Katalogiseringsprojektet skedde med medel från Riksbankens jubileumsfond under 2010 och genomfördes av FD Eva Nyström, idag forskare vid Uppsala universitetsbibliotek. Eftersom en och samma person har haft möjlighet att gå igenom materialet, har tidigare spridda delar av samma verk kunnat läggas samman och skrivarna bakom enstaka verk kunnat identifieras.

Kunskapen om samlingarna har ökat, och vi hoppas i framtiden få ytterligare resurser utifrån för att kunna katalogisera den återstående delen av samlingen.

  1 comment for “Stifts- och landsbiblioteket i Skaras äldre handskriftssamling i Libris

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.