Katalogprojektet – nytt katalogiseringsverktyg – statusrapport

5 oktober, 2012 Helena Forssblad

Arbetet med det nya webbaserade katalogiseringsverktyget som ska ta över efter Voyager fortsätter. Sedan det senaste blogginlägget, Utveckling inför öppen ridå har projektledare Josefine Lindén gått på föräldraledighet och Anna Berggren, är sedan 10 september ny projektledare.

Vi vill gärna bjuda in er i utvecklingsprocessen. Med nuvarande planering räknar vi med att i december kunna presentera en prototyp, som visar systemets grundstruktur, och därefter följa upp med en betaversion under första kvartalet 2013. Vi påminner om att våra repositories som används i utvecklingsarbetet ligger öppna; Libris XL, (öppet repository för utveckling av katalogbackend) och Kitin, (öppet repository för utveckling av webbkatalogisering).

Betaversionen kommer att köras parallellt med Voyager under hela 2013. Det nya webbgränssnittet blir mer användarvänligt och självinstruerande än det nuvarande i Voyager och vi räknar därför med en smidig övergång till det nya katalogiseringsverktyget.

Anna Berggren, projektledare

Filed under: LIBRIS tjänster,Nationell katalog,Open data,Utveckling


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler