Förstudie som kan inspirera nya Librisbibliotek

16 augusti, 2012 Hilda Androls

I veckan har en förstudie från länsbiblioteket Region Värmland publicerats: Libris på värmlandsbiblioteken. Den ger en beskrivning av hur ett antal folkbibliotek i Värmland och Örebro län har övergått till att bli Librisregistrerade bibliotek. Skriften tar upp problem man haft med övergången men också de fördelar biblioteken anser att de får genom att bli Librisbibliotek. Projektet har kunnat genomföras tack vare ett gott samarbete mellan Libris och hängivna och drivna människor på de deltagande biblioteken.

Förstudien och andra dokument kring projektet finns att läsa på webbplatsen för Länsbiblioteket i Värmland.

Filed under: LIBRIS tjänster,Nationell katalog

Etiketter:,


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler