Ramavtal för Central Knowledge Base med länkserver

15 juni, 2012 Marja Haapalainen

Kungliga biblioteket kommer att genomföra en upphandling av ramavtal för Central Knowledge Base (CKB) med länkserver. Inbjudan ställs till offentliga bibliotek som ingår i KB:s samordningsansvar enligt KB:s instruktion.

Upphandlingen av ramavtalet är en öppen upphandling med annonsering. Ramavtalet kommer att upphandlas med prissättning på tre nivåer så att stora, medelstora och små bibliotek lätt ska kunna avropa CKB inklusive länkserver anpassat till upphandlingens storlek och med förnyad konkurrensutsättning för de större biblioteken.

Välkommen att hämta inbjudan med fullmaktsblankett från KB.se för att delta i upphandlingen. Fullmaktsförfarandet är nödvändigt för att senare avropa ramavtalet. Senast den 31 augusti 2012 ska den skickas till Kungliga bibliotekets Registrator. Enligt tidsplanen kommer avrop att kunna inledas i december 2012.

Inför denna upphandling rekommenderar vi rapporten Knowldege base and linkresolver study.

Filed under: LIBRIS tjänster,Omvärld,Utveckling

Etiketter:, ,


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler