Utveckling inför öppen ridå

13 juni, 2012 Martin

Öppenhet har alltid varit ett ledord för Libris utveckling, oavsett om det gällt tillgång till data eller öppna API:er. Detta eftersom vi vet att ju fler individer som kan använda vårt data, desto fler idéer och desto mer nytta kommer att genereras.

För att öka transparensen än mer öppnar vi idag upp de repositories vi på Libris använder för utveckling av den nya katalogen. Det rör sig just nu om två stycken: Libris XL, vår nya katalogbackend och Kitin, webbkatalogiseringsklienten. Det är viktigt att påpeka att vi gör detta väldigt tidigt i processen och att det som nu görs tillgängligt inte på något sätt ännu är ett färdigt system. Detta till trots tror vi att denna typ av extrem transparens kommer att vara till gagn för oss och andra inom Libriskollektivet på sikt.

Välkomna!

/Martin Malmsten, Utvecklingschef och Josefine Lindén, Projektledare Ny katalog

FAQ

Fråga: Är detta en release jag kan ladda ned och använda mig av nu direkt?
Svar: Förmodligen inte. Den nuvarande tidsplanen ligger fast, dvs att en beta-release kommer i december. Detta är startskottet för just utveckling inför öppen ridå, inte en paketerad release gjord för nedladdning. Mycket kod behöver importeras från befintlig intern kodbas.

Fråga: Vad hoppas ni få ut av detta?
Svar: Vi hoppas på detta sätt kunna interagera med utvecklare, såväl enskilda som anställda vid bibliotek. Vi hoppas kunna ha en öppen dialog med intressenter och kunna referera publikt till vårt arbete.

Fråga: Är detta verkligen all kod?
Svar: Nej! Vi kommer kontinuerligt att lägga ut mer kod och designdokument, men det är en process som tar tid och kommer att pågå tills dess att vi bytt katalogsystem och det nya är i drift. Vi börjar med öppenheten så pass tidigt i processen för att själva ha tid att anpassa oss.

Filed under: LIBRIS tjänster,Nationell katalog,Open data


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler