Vi välkomnar ansökningar om utvecklingsprojekt som…

12 juni, 2012 Maria Kadesjö

  • integrerar den individuella forskningsprocessen i  Libris tekniska infrastruktur
  • främjar folkbibliotekens medverkan i Libris (projektet ska utföras tillsammans med ett forskningsbibliotek)
  • handlar om insatser för att få in svenska källor i knowlededgebaser
  • handlar om e-böcker
  • hanterar frågan om  nationell identifiering (nationellt lånekort)
  • handlar om cirkulationssystem
  • tillgodoser tillgänglighetsaspekter för grupper med särskilda behov som tex personer med läsnedsättning.

Ovanstående är exempel på insatsområden, men även andra undersökningar, tester eller förstudier välkomnas.

Läs mer: http://www.kb.se/bibliotek/Projektbidrag2/Projektbidrag-2013/#Utveckling

Filed under: LIBRIS tjänster,Nationell katalog,Okategoriserade,Omvärld,Utveckling

Etiketter:


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler