Metadata för digitala utgivare

30 maj, 2012 Miriam

Q: Vad har Selma Lagerlöfs brev gemensamt med avhandlingar från Uppsala UB och protokollen från de norska trolldomsprocesserna?
A: Alla har de digitaliserats och behöver beskrivas med lämpliga metadata.

Kritat på vägen: Workshop metadata

Lätt att hitta!

I veckan var det workshop om metadata för digitala utgivare på Göteborgs universitet. Litteraturbanken arrangerade, tillsammans med Selma Lagerlöf-arkivet och Språkbanken. Deltagarna kom från olika håll i Norden och bland annat presenterades register till Kierkegaards skrifter, metadata för Topelius och Ibsens produktion samt Arka-D (en modell för beskrivning av digitala objekt).

Önskemål: samarbete kring registrering av personer och institutioner
Auktoritetsregister högst upp på önskelistan!

Johanna Berg från Digisam, eller ”Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet” som det egentligen heter, presenterade gruppens arbete. Från Libris deltog Miriam Säfström och pratade om arbetet med auktoritetsdatabasen och hur vi tillgängliggjort våra auktoritetsfiler som öppen data. Det blev många spännande diskussioner som förhoppningsvis leder till ökat samarbete mellan projekten och att vår auktoritetsinformation blir ännu mer använd!

Filed under: Metadata,Omvärld,Open data


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler