Behovskartläggning av våra målgruppers behov

23 april, 2012 Johanna Olander

“Vad vill vi uppnå med den här satsningen?” var frågan vi ställde oss när vi hade en första workshop kring arbetet med att fördjupa och bredda kartläggningen av våra målgruppers behov. De övergripande effektmålen vi kunde identifiera var “Bättre åtkomst och förädling” av bibliotekens resurser och att utveckla “Rätt tjänster”.

Under våren kommer Libris tillsammans med Inuse (användbarhetskonsult) och Stockholms stadsbibliotek i anslutning till projektet “Bättre användarupplevelse i bibliotekens digitala kanaler” arbeta med att fördjupa och bredda kartläggningen av våra målgruppers användning av Libris tjänster, men också att titta på användarupplevelsen i en större kontext för att kunna identifiera när användarna har behov av att få stöd av biblioteket. Tre befintliga målgruppsanalyser från Libris, Stockholms stadsbibliotek och Chalmers bibliotek ska gås igenom, jämkas och kompletteras.

Kartläggningen ska ge en bild av vad som ger störst nytta att utvecklas nationellt respektive lokalt, så att vi kan ge användarna rätt support i rätt kanaler oavsett om de befinner sig lokalt, nationellt eller internationellt.

Några iakttagelser under intervjuerna
Just nu utför vi kompletterande intervjuer och vi har redan börjat se några återkommande mönster hos intervjupersonerna. En intressant iakttagelse är att kopplingen mellan åtkomst, tid och kvalitet. Personer med mycket tid och som har behov av att få tag på en specifik utgåva kan tänka sig krångliga vägar för att få åtkomst till fulltexten. Medan människor med lite tid inte ens kan tänka sig biblioteket som alternativ, eftersom de har en bild av att biblioteket är förenat med begränsningar när det gäller åtkomst. Får de inte tillgång till fulltexten eller möjlighet att streama låten direkt letar de vidare efter något annat. Det är tydligt att bekvämlighet och åtkomst går före kvalitet för personer som är under tidspress.

Kommande aktiviteter
Nästa steg blir att analysera och modellera rådatat från intervjuerna. Resultatet kommer presenteras i någon form av personor, upplevelsekartor och så småningom som effektkartor. Underlaget kommer fungera som grund när vi prioriterar målgrupper och genererar åtgärdsförslag som förhoppningsvis gör målgrupperna nöjda med framtida bibliotekstjänster. Vi kommer också ta till vara åtgärdsförslagen från workshopen Idégenering som hölls på Libris inspirationsdagar. Det slutliga underlaget kommer sedan prioriteras utifrån nytta, resurser och verksamhetsmål tillsammans med bl a Libris styrgrupp.

Dokumentation och tidplan
Materialet ska vara klart till midsommar och kommer delas med alla bibliotek. Tanken är att de bibliotek som är intresserade också kan använda underlaget som grund i arbetet med att utforma meningsfulla tjänster åt sina användare. Underlaget kan säkert behöva viss vinkling och fördjupning för att kunna fungera utifrån olika kontext, men vi hoppas att det kan ge lite bränsle på vägen.

Filed under: LIBRIS tjänster,Nationell katalog,Omvärld,Strategi

Etiketter:, ,


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler