Sökverktyget Bubblefinder och artikelmaskinen ”I feel lucky”

14 april, 2012 Johanna Olander

Bubblefinder – ett visuellt verktyg för kollaborativ eller enskild sökning och ”I feel lucky”, en artikelmaskin som vänder sig till otåliga studenter som snabbt vill få ihop en artikel. Det var två av förslagen vid ett idégenereringsmöte som leddes av Johanna Olander under Libris inspirationsdagar den 26-27 april. Rubriken på seminariet var ”Hur får vi nöjdare användare och en bättre helhetsupplevelse av bibliotekens digitala kanaler”, vilket hade lockat ett 40-tal personer från hela biblioteksvärlden att delta. Syftet med mötet var att samla in idéer om användarbehov och lösningsförslag som blir en del av en större kartläggning som det KB-finansierade projektet ”Bättre användarupplevelse i bibliotekens digitala kanaler” bedriver under 2012, i regi av Stockholms stadsbibliotek. Tillsammans med Libris arbetar projektet med att tydliggöra de behov som användare av bibliotekens digitala tjänster har, exempelvis genom att ta fram så kallade ”personas” och ”upplevelsekartor”. Dessutom görs en beskrivning av centrala informationsmängder som används i de digitala tjänsterna och deras för- och nackdelar. Tanken är att intresserade bibliotek och bibliotekstjänster som Libris ska kunna ta del av och använda sig av projektets sammanställning inför utveckling av sina tjänster framöver. På mötet arbetade deltagarna i grupper om fem-sex personer med personas som ”Nischläsaren”, ”Pragmatikern” och ”Topplisteläsaren”, och det genererades en stor mängd idéer där många handlade om hur biblioteken enklare leder användaren från en sökruta direkt in i fulltext eller åtminstone utdrag av en text för att kunna bilda sig en uppfattning om innehållet.

Om ni har frågor om projektet kan ni kontakta projektledaren, Maria Ekendahl på Stockholms stadsbibliotek. (maria.ekendahl@stockholm.se)

Foto: Lars OA Hedlund, Karolinska Institutets bibliotek.

Filed under: Nationell katalog,Omvärld

Etiketter:


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler