Libris – Strategi och information efterlystes

Behovet av en tydlig strategi för Libris nationella system, och mer kommunikation och fortlöpande rapportering kring arbetet, det var två viktiga frågor som diskuterades när den nya styrgruppen för Libris nationella system hade sitt första möte i Stockholm den 28 mars.

Önskemål från flera håll

Behovet har på senare tid uppmärksammats från flera håll. Dels från den nya styrgruppen, men påtalades också från föregående expertgruppen som avslutade sitt arbete hösten 2011. Även under KB:s biblioteksstämma i november 2011 framkom behovet, under de så kallade ”open space-diskussioner” som pågick. Även när Nationella referensgruppens hade sitt första möte i februari 2012 var ämnet uppe.

Workshops kring strategi och kommunikation

Under mötet genomfördes ett par workshops för att ta fram underlag till en verksamhetsplan och en kommunikationsplan. Dessa ledde bland annat fram till att strategifrågor kommer att få ett stort utrymme i verksamhetsplanen för 2012. Även regelbunden rapportering mellan Librisavdelningen och styrgruppen måste prioriteras. Kommunikation gentemot resten av bibliotekssverige kommer också att bli mycket viktigt.

Statusrapportering från Libris

Mötet innehöll också ett antal föredragningar av verksamheten och aktuella projekt vid Librisavdelningen. Avdelningeschefen Maria Hedenström berättade bland annat om visionen ”Folkpost på tre sekunder” och hur Libris anpassar sig för att kunna möta folkbibliotekens behov. Josefine Lindén berättade om arbetet med att utveckla en ny katalogiseringsklient och om studier kring användarupplevelser. Martin Malmsten berättade om den tekniska bakgrunden till behovet av att byta ut katalogiseringssystemet Voyager. För en mer detaljerad beskrivning av de frågor och ämnen som togs upp under mötet kan man läsa minnesanteckningarna från mötet, dessa finns på styrgruppens sida på KB:s webbplats.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *