Dialog om LIBRIS – med Sveriges länsbibliotek, eller PxL>A

De flesta länsbibliotek var representerade på ett möte i Stockholm 9 februari för att samtala om den nationella katalogen. Även flera bibliotekschefer från de större kommunerna deltog. Några reflektioner från dagen var dessa:

Vad är det som gör att många folkbibliotek fortfarande tvekar inför anslutning till Libris och den nationella katalogen? Varför saknas mod och förändringsvilja? Ett givet svar är: Biblioteken behöver bättre kunskap om värdet och nyttan av en gemensam nationell katalog och dessutom behöver biblioteken relatera katalogen till ett framtidsperspektiv.

En katalog med fri data möjliggör nya aktörer, nya leverantörer, nya digitala tjänster – men biblioteken har ännu alldeles för få exempel på detta. Några Libra-bibliotek har tagit steget, men Book-it-bibliotek saknas. Bibliotek som har gått över till Libris, t.ex. Uddevalla, pekar på hur den interna kompetensen ökar liksom arbetsglädjen. Men också att Adlibris formulär ännu inte är helt bra vid mediebeställning och postleverans, att uppgift om fortsättningsarbeten saknas i posterna m.m.

Under dagen diskuterades gemensamma problem och vilken oro biblioteken har. En formel togs fram PxL>A, dvs Pinan i nuet gånger Lycka i framtiden är större än Ansträngningen. Problemen och oron rör allt från för lite information, rädsla för merarbete, saknar ekonomisk överblick och konsekvenser, standarder som inte fungerar ihop, varifrån få leverans av utländska poster, filmer, tv-spel, svårt att ställa krav på leverantörerna och att det saknas morötter för mindre bibliotek.

Vad kan och behöver då biblioteken göra för att lösa dessa problem och stilla oron? Att kommunicera mer med varandra sågs som ett givet framgångsrecept, och att samordna sig gentemot leverantörerna. Det är biblioteken som har den ekonomiska makten! Under våren kommer Värmland med en rapport om hur det är att vara Libris-bibliotek, den rekommenderas till läsning! Men det efterlystes också något Book-it-bibliotek som kan tänka sig att vara pilot som Libris-bibliotek. Länsbiblioteken har en viktig roll, de är spindlar i de regionala näten. Leverantörsoberoendet lyftes fram, liksom att biblioteken behöver en bättre ekonomisk översikt över sin postförsörjning, sina system och en strategi över sina framtidssatsningar.

Förhoppningsvis slutade dagen med att deltagarna kände sig något mer insatta i frågan om nationell katalog.

  1 comment for “Dialog om LIBRIS – med Sveriges länsbibliotek, eller PxL>A

  1. christer bergqvist
    1 mars, 2012 at 04:53

    Rädsla för att lämna ngt som fungerar. jag tycker KB skulle starta ett pilotprojekt med ett antal medelstora BURKbibliotek

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.