MetaLib avslutas

17 februari, 2012 Marja Haapalainen

MetaLib är en samsökningstjänst som varit i drift sedan 2006 inom KB:s regi. Produkten var helt ny när den upphandlades och implementerades under 2004-2005. Förväntningarna var mycket högt ställda på vad det skulle prestera. Förbättra hanteringen av och åtkomsten till e-resurserna. Underlätta för användarna genom en samlad ingång till bibliotekets bestånd av e-resurser. Men ganska snart blev systemets brister uppenbara, framför allt genom sina långsamma sökningar. Inte heller det gemensamma gränssnittet blev någon succé. Två utredningar har gjorts. Diskussioner har förts. Det slutgiltiga beslutet har nu tagits om att avsluta ett av de större initiativen inom den svenska e-resursutvecklingen hittills.

MetaLib kommer att stängas ner per den 31 oktober 2012.

Nu riktar vi blicken framåt och i det utvecklingsarbete som nu pågår tar vi ett samlat grepp om den tekniska infrastrukturen. Där ingår databrunnskomponenten som en lösning som kommer att innefatta e-resurserna. En annan viktig komponent är länkservern vars funktionalitet är kritisk i sammanhanget. E-resursutvecklingen fortsätter och tar i och med detta ny fart.

Filed under: LIBRIS tjänster

Etiketter:, , ,


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler