Länkservern i infrastrukturen

18 november, 2011 Marja Haapalainen

Under expertgruppsmötet den 16 november diskuterades länkserverfrågan. En mycket givande diskussion som tog sin utgångspunkt i den tekniska infrastruktur som är under uppbyggnad och där databrunnen kommer att vara den viktigaste grundstenen. Expertgruppen var överens om att utvecklingsresurserna ska fokuseras på databrunn i första hand och därför verkar det rimligt att ta den lätta vägen och ersätta nuvarande länkservern med nya kommersiella alternativ, åtminstone under ett kortsiktigt perspektiv. Det går att jämföra med den situation som idag råder med Discovery-systemen där upphandlingarna pågår för fullt, och som biblioteken gör i avvaktan på databrunn.

Tydligare än så här kan det inte bli, högsta prioritet har utvecklingen av databrunn.

Detta är vad vi gemensamt kom fram till om länkserver i den nationella infrastrukturen:

  • En utvärdering av knowledgebaser och länkservrar, inklusive open source-alternativ, kommer att göras. Här går vi vidare och beställer utvärderingen av extern konsult för leverans första kvartalet 2012.
  • Certifiering av länkserver genomförs,vilket betyder att grundkrav/kriterier utarbetas utifrån den infrastruktur som nu byggs. Detta arbete som kommer att involvera biblioteken planeras till första kvartalet 2012.
  • KB upphandlar ramavtal som biblioteken kan avropa med start hösten 2012.
  • 2013 tillhandahåller KB det som fått arbetsnamnet basalternativ och som kommer att bli en tjänst i ny form dvs nationell länkserver och/eller knowledge base. Vi inleder med research kring detta under den första delen av 2012.
  • Vi tar fram ny metod för att distribuera information om BIBSAM-avtalen som ersätter dagens centrala aktivering. Det här görs i samarbete med biblioteken eftersom det kommer att innebära både nya dataflöden och arbetsformer.
  • Målet är att säga upp SFX hösten 2013.

Ovanstående är vad som kommer att rekommenderas till Nationella referensgruppen den 23 november. Innan dess kommer användarföreningen Samsa att få tillfälle att diskutera rekommendationerna. Som vanligt är alla välkomna med synpunkter och inlägg.

Filed under: LIBRIS tjänster,Utveckling

Etiketter:, ,


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler