Fortsatt samordning av länkserver

Konsekvensanalysen inför upphandling av länkserver är nu publicerad på KB.se. Tack arbetsgruppen för väl utfört arbete: Eva Sejmyr (LIUB), Katarina Standar (UUB), Cecilia Heyman (SUB).

Avdelningen för nationell samverkan har som beställare av analysen haft en dialog med expertgruppen för Libris nationella system och begrundat gruppens synpunkter utöver underlaget i konsekvensanalysen. Ett nytt förslag för hur vi kan gå vidare presenterades för Nationella referensgruppen den 14 september. Under de närmaste månaderna kommer vi att ha en fortsatt dialog kring förslaget och räknar med att komma till beslut i slutet av november.

Förslaget går ut på att det utses en certifieringsgrupp med representanter från biblioteken under samordning av KB. Gruppen får till uppgift att utarbeta ett underlag med (certifiera) de grundkrav som ska ställas på leverantör av länkserver, ett underlag som sedan kan användas i förfrågningsunderlag i en upphandling/direktupphandling. I tillägg till detta undersöker vi hur ett basalternativ kan se ut och fungera för de bibliotek som inte kan skaffa länkserver på egen hand. Certifieringsarbetsgruppen ska påbörja arbetet så snart som möjligt så att införskaffande av länkservrar kan starta under hösten 2012.

KB påbörjar också arbete med att ta fram nya rutiner för administrationen av centrala avtal för att kunna erbjuda denna service då biblioteken börjar gå över till nya system med start oktober 2012. Det blir ett omfattande arbete då informationen om de centrala avtalen idag är utspridd på flera platser och behöver samlas på ett ställe.

Oktober 2012 till oktober 2013 kommer att bli en övergångsperiod under vilken biblioteken implementerar nya system. Nuvarande länkserver finns kvar till oktober 2013 och dagens service med aktivering av centrala avtal tillhandahålls fram till dess.

Vi ser förslaget som en långsiktig, flexibel och realistisk lösning som fungerar i den tekniska infrastrukturen utan att vara leverantörsberoende, dvs det handlar om samordning av länkserver oavsett kommersiell eller open source-komponent. Förslaget ger utrymme att ta ett helhetsgrepp över den tekniska infrastrukturen med alla dess komponenter, LIBRIS, nationell katalog , databrunn, länkserver, liksom systemkontexten hos biblioteken (ERM, Discovery, länkserver). Det här blir en väg där vi fokuserar på utveckling i nära samverkan med biblioteken.

  1 comment for “Fortsatt samordning av länkserver

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.