Databrunn = Nationell katalog!

29 juni, 2011 Libris

Det har varit mycket prat och verksamhet kring nationell katalog de senaste månaderna. Det betyder inte att databrunnarna har fallit i glömska eller nedprioriterats. Tvärtom, de är mer aktuella än någonsin!

Krockar folkbibliotekens behov med forskningsbibliotekens?

Det får inte finnas en konflikt mellan forsknings- och folkbiblioteken vad gäller Libris resurser, det är därför vi har fått förstärkning inför det utökade uppdraget. Tricket är givetvis att utöka den befintliga infrastrukturen till att även hantera folkbibliotekens behov, inte att skapa ett separat folkbiblioteks-LIBRIS eller ta resurser och utvecklingsfokus från forskningsbibliotekens behov. Vi ser också att de förbättringar som nu initieras av folkbiblioteken är intressanta även för forskningsbiblioteken.

”Fokus har varit folkbibliotekens behov, men merparten av de föreslagna åtgärderna gagnar även forskningsbiblioteken och deras användare. Då fler bibliotek medverkar i en gemensam katalog ökar tillgången till poster för det enskilda biblioteket. Folkbibliotekens data bidrar dessutom till att utöka ochbredda innehållet i LIBRIS med fler medietyper och medier på fler språk. Ytterligare en vinst är tanken att en post bara katalogiseras en gång, för att sedan kunna återanvändas av alla bibliotek. Med en gemensam katalog öppnas möjligheter för nya samarbeten och fler sätt för biblioteken att fördela sina resurser för katalogisering.” (Källa: Planen, s. 3)

Sömlöshet

För att klara utökade krav på snabbhet och enkelhet i hanteringen av bibliografiskt data har vi jobbat intensivt med Planen (”Folkpost på tre sekunder – en plan med sikte mot en nationell katalog”). Nyckelordet är sömlöshet. Det ska väsentligen inte finnas någon tidskillnad mellan det att exempelvis en bok köps och att posten finns i det lokala systemet, varför vi kallar visionen ”Folkpost på tre sekunder”. För att åstadkomma detta kommer vi att jobba mer med leverantörer av både metadata och bibliotekssystem för att utarbeta standarder för detta. Delar av det finns redan idag i form av Libris förvärvsrutin, det som saknas är snabbheten samt en bättre integration med de lokala systemen.

Vad kommer då den nationella katalogen att byggas på? Databrunnar! Databrunnskomponenten blir kärnan i det vi utvecklar framöver, oavsett om det rör sig om artiklar, e-resurser eller “folkposter”. Det innebär att samma byggstenar används för alla biblioteks behov. Det finns många fördelar med nationell katalog alias databrunn, det är lätt att göra utsnitt ur den och med hjälp av API:er bygga tjänster anpassade mot olika målgrupper.

”Med allt material samlat i en gemensam katalog öppnas även stora möjligheter att utveckla nya gränssnitt gentemot slutanvändaren. Vissa användare kanske föredrar nuvarande gränssnitt med tillgång till alla poster i katalogen, medan andra vill kunna överblicka innehållet genom ämnesbaserade gränssnitt t.ex. en webbplats som visar alla deckare (böcker, ljudböcker, filmer).” (Källa: Planen, s. 3)

Från forsknings- och folkbibliotek till bara bibliotek

Libris har numera ett uppdrag som omfattar Sveriges samtliga offentligfinansierade bibliotek. Vi ser det som något väldigt positivt.

Filed under: LIBRIS tjänster,Metadata,Nationell katalog,Utveckling

Etiketter:, , , ,


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler