Vitaminprojektet – ett posttillskott för katalogisatörer

16 maj, 2011 Christer

Vad är vitaminprojektet?

Det är ett samlingsnamn på vitaminiseringen av postimporten i LIBRIS katalogiseringsklient. Syftet är att öka tillgången till olika källor för import av katalogposter. Projektet lanseras idag i en fullt fungerande betaversion och kommer att byggas upp successivt fram tills i höst då det kommer att utvärderas innan projektet eventuellt permanentas.

I projektet ingår att kraftigt utöka mängden av databaser tillgängliga direkt i katalogiseringsklientens gränssnitt för postimport. Det rör sig framför allt om nationalbibliotek, samkataloger och stora specialbibliotek. Ambitionen är att täcka in så många olika språk- och ämnesområden som möjligt. Nu finns BNB – British National Bibliography, RSL – Russian State Library samt Islands och Tjeckiens samkataloger tillgängliga för sökning i katalogiseringsklienten. Närmast på tur står bland annat BNF – Bibliothèque Nationale de France och Portugals nationalbibliografi.

Det ingår även en samsökningstjänst i projektet – Metaproxy – som också är tillgänglig i katalogiseringsklienten gränssnitt för postimport. Av tekniska och praktiska skäl består samsökningstjänsten av olika delmängder som i dagsläget är:

Metasök 1 – samsökning med anglosaxisk/nordisk forskningsbiblioteksinriktning
Metasök 2 – samsökning med anglosaxisk/nordisk forskningsbiblioteksinriktning
Metasök 3 – samsökning med folkbiblioteksinriktning

Under uppbyggnadsfasen kan det tillkomma fler delmängder och vi kommer säkert att stuva om en del bland de databaser som nu finns tillgängliga i samsökningstjänsten.

Önskemål och förslag på andra bibliotekskataloger att göras sökbara via Metaproxyn kan skickas till LIBRIS Kundservice (libris[snabela]kb.se). Ange institutionens namn, adressen till Z-servern, port samt databasens namn. Exempelvis: Library of Congress, address: z3950.loc.gov, port 7090, databasnamn: Voyager

Det är bara databaser som har ett Z39.50-gränssnitt som är möjliga att göras samsökningsbara via Metaproxyn eller genom katalogiseringsklienten.

För frågor om vitaminprojektet kontakta Tomas Friberg / LIBRIS (tomas.friberg[snabela]kb.se).

Du kan läsa mer om samsökningstjänsten på LIBRIS webbplats.

Filed under: LIBRIS tjänster,Metadata,Utveckling

Etiketter:,


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler