LIBRIS Förvärvsrutin – vilka leverantörer är med …?

10 april, 2011 Christer

Det är de leverantörer som för närvarande erbjuder katalogposter via LIBRIS Förvärvsrutin vid köp av en bok eller annat medium. Tester pågår även med FörlagEtt.

LIBRIS Förvärvsrutin är en vidareutveckling av den modell för metadataleverans som ursprungligen utvecklades tillsammans med Lunds Universitets Bibliotek och den brittiska bokleverantören Dawson Books (dawson2libris). Bok- och medieleverantörer kan teckna avtal med KB/LIBRIS och utveckla förvärvsrutiner kopplade till LIBRIS. Rutinen kan användas för beställningar från såväl registrerande LIBRIS-bibliotek som för andra bibliotek. Fri tillgång till katalogposter via LIBRIS är en nyckelkomponent.

Det finns förstås skillnader i hur de olika leverantörerna har implementerat sitt stöd för denna rutin. Meningen är ju att den ska kunna integreras i deras egen verksamhet, men de följer i princip samma generella flöde (jämför skisserna, där de tjocka heldragna pilarna schematiskt illustrerar katalogpostens väg från bokbeställning till färdig katalogpost i bibliotekets lokala system):

  1. Vid bokbeställning anger biblioteket önskad beståndsinformation (sigel/bibliotekskod, eventuellt hyllsignum och anmärkningar med mera).
  2. Leverantören skapar en katalogpost enligt KB/LIBRIS anvisningar. Bibliografiska data kan hämtas från LIBRIS, men också skapas, antingen av det katalogdata som leverantören själv förfogar över, eller av katalogdata som är tillgängligt via andra källor. Den beståndsinformation som angetts vid beställningstillfället inkluderas.
  3. Leverantören skickar katalogpost med beståndsinformation, antingen via LIBRIS (LIBRIS-bibliotek enligt flödesschema A) eller direkt till det beställande bibliotekets lokala katalog (annat bibliotek enligt flödesschema B). Den beställda boken skickas direkt till biblioteket.

De katalogposter som skickas via LIBRIS enligt flödesschema A matchas och läses in för närvarande varje hel timme (08.00-22.00). Biblioteksbeståndet syns därmed automatiskt i LIBRIS dagen efter inläsning. I samband med inläsning skickas också ett e-postmeddelande till det beställande biblioteket. Katalogposten kan sedan hämtas hem till bibliotekets lokala system via någon av de ordinarie exportmetoder (importmetoder) som LIBRIS erbjuder.

De LIBRIS-bibliotek som önskar använda denna rutin vid förvärv från någon av sina leverantörer ska anmäla leverantör, sigel/bibliotekskod och e-postadress (för automatiska inläsningsrapporter) till LIBRIS Kundservice [libris[snabela]kb.se]. För leverans från Dawson behövs även kundnummer. Det går naturligtvis lika bra om leverantören skickar denna information till LIBRIS.

Filed under: LIBRIS tjänster,Metadata,Nationell katalog

Etiketter:


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler