Resultat från idégruppens workshop

28 mars, 2011 Anders Ljung

Workshop. Foto: Martin Malmsten
Under idégruppens första möte arbetade medlemmarna i en workshop kring begreppet nationell katalog. Syftet var dels att samla in så många olika synvinklar på det stundande arbetet som möjligt, och samtidigt formulera en någorlunda gemensam bild av vad en nationell katalog kan och bör vara.

De femton deltagarna delades in i tre grupper och fick först brainstorma kring ett antal fasta kategorier, nämligen:

  • Aktörer
  • Förväntningar
  • Nytta
  • Risker
  • Övrigt

Vi har sammanställt resultatet i ett antal bilder där cirklarnas storlek motsvarar antalet svar, och färgerna en av oss tolkad grupptillhörighet. Tyvärr måste man klicka på bilderna i två steg för att se dem större.

Bilderna finns även som pdf-fil: Workshop idégrupp möte 1.pdf

De slutsatser vi har dragit av resultatet är att det finns ett stort fokus på postförsörjning och katalogisering. Det finns också ett uttalat användarfokus eller låntagarperspektiv, tydligast i gruppen Förväntningar: ”Allt material på ett ställe”, men det har inte konkretiserats till förslag på specifika tjänster eller gränssnitt.

Vidare fick grupperna rita systembilder över hur de tänker sig att en nationell katalog skulle kunna se ut:

Även LIBRIS presenterade en systembild, och det kunde snabbt konstateras att det råder en ganska stor samsyn mellan idégruppen och LIBRIS vad gäller detta.

Tanken är i korthet att samla alla olika databaser i en hög (av en av grupperna kallat LIBRIS återvinningslager). Över denna bygger man ett utökat API som i sin tur de olika tjänsterna och gränssnitten står på, både LIBRIS egna och tredjepartstjänster.

Resultatet av workshopen har givit oss på LIBRIS en utökad förståelse för hur folkbiblioteken ser på en nationell katalog. I nästa månad gör vi studiebesök på fyra folkbibliotek och lär oss ännu mer!

Filed under: Nationell katalog

Etiketter:,


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler