Med sikte mot en nationell katalog

15 mars, 2011 Helena Forssblad

KB:s uppdrag att utveckla LIBRIS till en nationell katalog går nu in i en fas av idé- och dialogsamtal med företrädare för olika bibliotek. Via den här bloggen kan du följa det arbetet.

En första målsättning är att under perioden 1 mars – 15 juni, 2011, formulera en plan för hur folkbibliotekens bibliografiska information ska kunna integreras i LIBRIS. Därför har KB formerat en Idégrupp, som kan bidra med kloka, kreativa och konstruktiva synpunkter på hur detta arbete bör utformas. Idégruppens deltagare är:

 • Christer Klingberg, Örebro stadsbibliotek
 • Lisa Petersen, KTHB
 • Eva Norling, Blekinge BTH
 • Göran Konstenius, KB
 • Lisbeth Byström, TPB
 • Martin Hafström, SSB
 • Ylva Sommerland, Göteborg SB
 • Viktor Sarge, Regionbibliotek Halland
 • Per Mattsson, Malmö SB
 • Anna Christina Rutquist, Länsbiblioteketet i Värmland
 • Madelein Enström, Depåbiblioteket
 • Lotta Troell Svender, HELGE-biblioteken
 • Helena Kettner Rudberg, Sjukhusbiblioteken i Sörmland
 • Larry Lempert/Harriet Lacksten, Internationella biblioteket
 • Charlotte Landgren, Norrköpings SB

KB har även tillsatt en intern arbetsgrupp. Den består av följande medarbetare från LIBRIS-enheten:

 • Kristin Olofsson
 • Henrik Lindström
 • Anders Ljung
 • Christer Larsson
 • Martin Malmsten
 • Helena Forssblad
 • Fredrik Klingwall

Konsult Annette Johansson (IGO-R AB), som arbetar med inriktning på biblioteksutveckling, har fått i uppdrag att samordna planeringsarbetet.

Idé- och arbetsgruppen har ett första möte torsdag 17 mars kl. 13-16 i Stockholm. Så här ser agenden för det mötet ut:

Nu är det nu!

Maria Hedenström hälsar Idégruppen välkommen och inleder med kort information om tidplan och förutsättningar för kartläggningsarbetet, som syftar till att få in folkbibliotekens data i LIBRIS.

Kort presentation av mötesdeltagarna.

Vad är det som ska hända?

Workshop om förväntningar på en nationell katalog där folkbibliotekens data utgör en parameter.

Hur ska vi arbeta t.o.m. 15 juni?

Kommunikation t.o.m. den 15 juni mellan Idégruppen och LIBRIS samt mellan Idégruppen/LIBRIS och Bibliotekssverige.

Möten t.o.m. den 15 juni

Övriga frågor

Filed under: Nationell katalog

Etiketter:,


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler