FancyBox eller icke…

17 januari, 2011 Kristin

… det är frågan.

I vår Lopac-lösning vi skrev om här på bloggen hade vi hoppats att kunna använda lösningen FancyBox när vi öppnar låneinformation från ett bibliotek i LIBRIS gränssnitt. Fördelarna är framför allt:

  • FancyBoxen öppnas ovanpå det ordinarie gränsnittet som mattas och blir inaktivt, medan boxen är aktiv. Man kan inte gå vilse med fönster/flikar fönster som döljer varandra.
  • Dialogen mot användaren blir tydlig – gör vad du ska och stäng sedan boxen.
  • Gränssnittet blir renare och snyggare, istället för ett ordinarie webbläsarfönster med ramar.

Det här vi innan vi stötte på problemen med tredjeparts-cookies. Det handlar om att webbläsare kan blockera tredjeparts-cookies (P3P), och FancyBox-lösningen innebär att den blir svår att använda för bibliotekssystem som sätter cookies och det är antagligen många. Internet Explorer har en säkerhetsspärr mot dessa cookies som standardinställning. Safari har än striktare säkerhetspolicy.

Vi tackar Linnéuniversitet som har slitit med problemet, påtalat det och försökt hitta lösningar. W3C förordar en lösning med P3P-policy för att arbeta sig runt problemet, men det är knappast något vi kan kräva av biblioteken, ens om det är tekniskt möjligt i det lokala systemet.

Trots vår fäbless för FancyBoxen, så ser det ut som om vi får använda oss av att öppna vanliga webbläsarefönster i de fall boxen inte kan användas.

När verkligheten trotsar idealen….

Filed under: LIBRIS tjänster,Utveckling

Etiketter:, ,


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler