Workshop i designmetodik

8 november, 2010 Kristin

En dag av Libris inspirationsdagar veks åt en rad workshopar. Under fredagen kunde man välja på Designmetodik, Idégenerering, Introduktion till LIBRIS öppna infrastruktur samt LIBRIS infrastruktur i praktiken.

Idén med att ordna workshopar visade sig vara ett lyckat drag. Platserna blev snabbt fullbokade och utvärderingen gav höga betyg till workshoparna. Tanken att man utbyter kunskap och idéer på olika sätt och plattformar är uppenbarligen tilltalande.

18 personer deltog i workshopen om designmetodik. Vi gick igenom designprocessens olika delar i rekordfart, men uppehöll oss mest vid design research (och då mest kontextuella intervjuer som deltagarna kort fick prova på) och metoder för att analysera och modellera det data man får fram under researchtiden. Att hitta beteendemönster, bygga dimensionsskalor, personas och scenarios är några sätt att bearbeta allt det man fått fram. Översätta observationer till insikt.

En kort praktisk övning med idégenerering över olika slags bokningar/beställningar kan göra vid ett bibliotek ledde vidare till att i varje grupp göra en pappersprototyp som sedan skulle kunna testas av en testperson från en annan grupp.

Presentation av en prototyp

 

Det är fantastiskt vad man kan hinna på tre timmar och alla grupper levererade mycket finurliga prototyper med många bra idéer.


Slideshow från workshopen

Filed under: LIBRIS tjänster

Etiketter:,


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler