Rapporten LIBRIS som lokal OPAC klar

Nu är den klar! Rapporten som Göteborgs UB, Lunds UB, Uppsala UB, Linnéuniversitetet och Libris-enheten arbetat hårt med.

Arbetet ledde bland annat till skisser på 4 möjliga scenarier utifrån vad man kom fram till om bibliotekens och användarnas behov.

Rapporten ger dessutom en bild av bibliotekslandskapet i Sverige just nu på systemsidan. Vad brottas man med? Hur tänker man om framtida utveckling och de system man vill erbjuda sina användare?

LIBRIS innehåll är en av de avgörande punkterna för bibliotkens intresse och inte minst anknyter detta till rapporten om nationell databrunn. KB:s utökade uppdrag (Nationell katalog med folkbibliotekens bestånd) och e-pliktsfrågan/digitaliseringsplaner är också viktiga beröringspunkter. Är det dags att döpa om tankegångarna till LIBRIS som discovery service?

Hämta hela eller delar av rapporten från KB:s webbplats.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *