Slutrapporten om nationell databrunn är nu klar!

6 maj, 2010 Marja Haapalainen

Under våren 2010 har en förstudie pågått som har undersökt vilka möjligheter det finns att centralt samla in metadata för licensierat material i anslutning till LIBRIS-systemen.

Slutrapporten tar upp tekniska aspekter som är viktiga att lyfta fram, och också vilka krav som ställs på det faktiska metadatat liksom rättigheterna till det.

Den fullständiga rapporten finns att ladda ner från KB:s webbplats. Sammanfattningen från rapporten inklippt här nedanför.

Sammanfattning

Ambitionen med en databrunn bör vara att skapa en långsiktigt hållbar och integrerad infrastruktur med syfte att ge både Kungliga biblioteket och biblioteken den kontroll över biblioteksdata som behövs även för framtida, idag oförutsedda behov och krav. Genom att betrakta och utveckla databrunnar som en integrerad del av bibliotekens infrastruktur i vid mening uppstår flera positiva synergieffekter. Erfarenheterna av tidigare utvecklingsprojekt visar att detta säkrast åstadkommes med en kontrollerad egenutveckling i kontinuerlig dialog med biblioteken och användarna.

Bibliotekens behov av kontroll och flexibilitet för att möta även framtida utmaningar är den enskilt viktigaste faktorn för strategiskt vägval ifråga om en nationell databrunn. Behovet av en nationell databrunn måste också vägas mot de resurser som till exempel KB:s utökade uppdrag och hanteringen av kommande e-pliktleveranser kommer att ta i anspråk. Förstudien pekar på att en databrunn kan fylla en funktion inom flera av dessa områden.

Rekommendationen är därför, att arbeta vidare utifrån ett scenario med en i grunden egenutvecklad databrunn, med kontroll över både det insamlade datat och dess in- och utflöden, möjlighet att modellera tjänster efter aktuella behov och att skapa en så flexibel och fri åtkomst som möjligt. Detaljerna får kristalliseras ut i ett senare skede och även ställas i relation till de resurser (ekonomiska och personella) som kan tilldelas. En databrunn med fokus på det licensierade materialet beräknas i en driftfas kräva en organisatorisk förändring som dessutom involverar biblioteken, med en personell resursförstärkning på i storleksordningen 5-10 personer.

Filed under: Metadata

Etiketter:


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler