Projektet LIBRIS som lokal OPAC

Gästbloggare Angelica Schneidler-Larsson (projektsamordnare) skriver om projektet LIBRIS som lokal OPAC.

Projektet – med arbetsnamnet L-OPAC – påbörjades i september förra året och är nu inne i analysskedet. I slutet av april ska slutrapporten vara klar och skickas in till Expertgruppen för LIBRIS nationella system.

L-OPAC går ut på att kartlägga intresse, behov och problem hos användarna med att använda LIBRIS som lokal katalog. Det förutsätts att befintliga lånesystem är kvar för lånetransaktioner, reservationer och beställningar. Projektet ska också bidra till att belysa möjliga tekniska lösningar för en smidig övergång från LIBRIS till resp. lånesystem. Kostnader för genomförandet och förslag till nya samarbetsformer mellan LIBRIS och biblioteken ska redovisas.

Projektgruppen finns utspridd på fyra lärosäten i Göteborg, Lund, Uppsala och Växjö. Dessutom deltar LIBRIS fullt ut i projektet, vilket har varit otroligt värdefullt. För att bygga välfungerande gränssnitt krävs användarstudier och LIBRIS har förmedlat sina kunskaper om olika metoder, som vi har använt i undersökningen. Samarbete på distans kräver fungerande kommunikationsformer. Vi har en blogg för att dela dokument, förmedla lästips och liknande. Telefonkonferenser – och e-post förstås – har varit bra för att lösa praktiska detaljer. Men det är ändå vid våra workshops projektet verkligen förts framåt! Möten fyllda av notisar i alla färger, blädderblock, bärbara datorer, koncentrerade och rynkade pannor. Problem har lösts upp och diskussioner har kunnat slutföras. Vårt sista (?) möte är i Uppsala i slutet av mars.

Vi har haft två angreppssätt i undersökningen – ett biblioteksspår och ett användarspår. I biblioteksspåret är bibliotekschefer och systemansvariga intressenter liksom bibliotekarier i olika funktioner. Enkäter har skickats till chefer och systemansvariga vid samverkansbiblioteken. Bibliotekscheferna har fått svara på strategiskt viktiga frågor som OPACen och framtida utveckling, intresse för LOPAC men även potentiell nytta för användarna. Systemansvariga har fått frågor som rört tekniska data och specifikationer av resp. bibliotekssystem, utvecklingsbehov och framtidsvisioner. Vi har genomfört samtal i fokusgrupper med bibliotekarier vid sex bibliotek. Vi har fått med oss många intressanta synpunkter ur ett användarperspektiv.

Användarspåret omfattar slutanvändarna och ska ge en bild av vilka behov användarna har i olika faser av sin utbildning eller forskning. Det är naturligtvis en av de viktigaste målgrupperna för L-OPAC. Vi har därför bildat en särskild projektgrupp bestående av personer med kompetens från olika användarstudier. Snart kommer ett inlägg som beskriver hur de har arbetat och vilka intressanta iakttagelser som man kan se så här långt.

Resultaten? Ja analyserna är inte klara ännu men en iakttagelse är genomgående – det finns ett stort intresse för L-OPAC och det är bråttom. Många bibliotek funderar på systembyte eller att utveckla andra lösningar med integrerade söktjänster. För vissa kan det kanske vara svårt att avvakta en oviss utgång för L-OPAC-projektet. Intresset för L-OPAC är också direkt avhängigt av vad som kan levereras i förhållande till uttryckta behov och önskemål. Det är skillnader i svaren från små bibliotek som saknar resurser för utveckling och de större biblioteken.

Det ska bli spännade att se vart projektet leder till slut – att intresset och förväntningarna är stora det vet vi. Så nu gäller det att leverera en rapport, som kan leda till ett snabbt beslut i någon riktning. Bibliotekssverige väntar på det!

Angelica Schneidler-Larsson

Göteborgs universitetsbibliotek

Projektsamordnare för L-OPAC

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *