Nationell databrunn – behövs det?

3 februari, 2010 Marja Haapalainen

Flera frågor har kommit till KB/LIBRIS om hur vi ställer oss till en nationell databrunn. Frågorna bottnar dels i de nya tjänster som började erbjudas på marknaden under 2009, dels i bibliotekens behov av att göra alla sina (fysiska såväl som digitala) resurser och samlingar sökbara på ett ställe. Frågan har också väckts i samband med pågående projektet LIBRIS som lokal OPAC (L-OPAC).

Av denna anledning pågår en förstudie för att undersöka förutsättningarna kring en databrunn.

Vad är en databrunn?

Termen databrunn har vi tagit till oss från danskans databrönd, då man i Danmark sedan 2007 har arbetat med frågan om att samla metadata för bland annat e-artiklar, e-tidskrifter och e-böcker från olika informationsleverantörer på ett ställe. Det ger möjlighet att indexera datat och erbjuda en samlad sökingång för många typer av resurser, snabba sökningar, relevansrankning, klustring av sökresultat, sammanslagen träfflista etc.

Frågeställningar

En viktig strategisk fråga är om vi själva ska utveckla en lösning för nationell databrunn från grunden eller om vi ska köpa en färdig lösning eller ingen databrunn alls! Finns det möjligheter att kombinera viss egenutveckling med inköp av färdiga moduler eller deltjänster? Vad blir konsekvenserna om vi väljer det ena eller det andra?

Andra frågor är:

  • Ska KB/LIBRIS driva en nationell databrunn eller är det någon annans uppgift? Ska och kan KB konkurrera med andra leverantörer på det här området?
  • Vad är målet med databrunn för KB? Vilka behov uppfyller den och kan de behoven tillgodoses på annat sätt?
  • Vad ska en nationell databrunn innehålla? Fria resurser, lokala resurser, avtalsbundna resurser? Vem ska bestämma över det?
  • Ska vi inleda samarbete över nationsgränser?
  • KB:s samlingar? Hur ska man förhålla sej till e-pliktleveranser och KB:s digitaliseringssamordning?
  • KB:s utökade uppdrag, vad kommer det att innebära?

Vad omfattar förstudien?

En marknadskartläggning av databrunnsleverantörer, såväl leverantörslösningar som open source-lösningar och hybrider av dessa.
En enklare teknisk testinstallation utifrån det system som byggts upp för SwePub. Testerna syftar till att ge en uppfattning om möjliga tekniska komplikationer vid insamling, uppdatering och indexering av metadata.
En undersökning av förekommande begränsningar i tillgången till – och rättigheterna att använda – det metadata som samlas in eller erhålls. Licensverksamheten vid KB/LIBRIS tar också upp dessa frågor i samband med förhandlingar inför förnyelser av avtal med informationsleverantörer.

Vad blir resultatet?

Dels har vi fått en förståelse för vad det innebär att skapa en nationell databrunn, dels ska det bli ett underlag till nybildade Expertgruppen för Libris nationella system för vidare strategiska diskussioner om färdriktningen när det gäller e-resurser.

Filed under: Metadata

Etiketter:


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler